Waddell & Reed (komentár)

Jedným zo základných pravidiel nakupovania je nájsť čo najlepší pomer ceny a kvality. Medzi obchodovanými akciami väčšinou cena zodpovedá kvalite takže cieľom nakupujúceho je nájsť momenty, kedy tomu tak nie je.