15.12.2014, 14:41

Štát si požičia miliardy cez nové dlhopisy

Štát si požičia miliardy cez nové dlhopisy

Štát plánuje v budúcom roku otvoriť dve nové línie dlhopisov. Prvou by mal byť štátny dlhopis so splatnosťou vyššou ako 12 rokov s cieľovou hodnotou 3 mld. eur a s pevnou úrokovou sadzou. Ak to situácia na trhu umožní, druhou novou línou štátnych bondov by mal byť dlhopis so splatnosťou 5 až 7 rokov s rovnakou cieľovou sumou 3 mld. eur buď s pohyblivou alebo pevnou úrokovou sadzbou. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) však pri tomto dlhopise nevylučuje ani dlhšiu splatnosť.

Ako však agentúra ďalej informuje, otváranie nových línií cenných papierov bude uskutočňovať s ohľadom na fungovanie finančných trhov, aktuálne podmienky a dopyt. Nevylučuje však, že otvorených bude môcť byť aj viacero emisií štátnych bondov. „Ďalšie línie dlhopisov môžu byť otvorené podľa potrieb riadenia dlhu a požiadaviek investorov,“ informuje ARDAL.

Okrem toho plánuje štát investorom tradične ponúkať už otvorené emisie dlhopisov prostredníctvom aukcií. Tých má na budúci rok naplánovaných celkovo deväť. A to každý mesiac okrem júla, augusta a decembra. „Všetky aukcie sú z dôvodu flexibility v harmonograme uvedené ‚na rozhodnutie‘. Realizácia aukcií v mesiacoch júl, august a december nie je plánovaná, ale aukcie sa môžu uskutočniť na základe požiadavky primárnych dílerov a po dohode medzi ARDAL a primárnymi dílermi,“ informuje agentúra. Štát má pritom momentálne otvorené štyri línie dlhopisov so splatnosťami od 5 do 15 rokov, z ktorých celkovo zostáva vydať cenné papiere v sume vyše 3,8 mld.

ARDAL okrem toho avizuje, že sa v budúcom roku po takmer dvojročnej prestávke plánuje vrátiť aj k predaju štátnych pokladničných poukážok. Počas roka 2015 plánuje totiž vydať dve emisie poukážok so splatnosťou 9 mesiacov a 1 rok. Prvú v januári a druhú v júni, každú v celkovej hodnote 1 mld. eur. Ich aukcie bude tradične robiť pri vydaní emisie a následne na základe potrieb štátu a požiadaviek investorov. Poslednú aukciu štátnych pokladničných poukážok pritom agentúra realizovala ešte v marci 2013.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.