08.02.2016, 18:17

Volkswagen je zapletený do ďalšieho problému, spolu s Applom a Samsungom

Mnoho firiem tvrdí, že sa držia svojich striktných princípov týkajúcich sa práce detí.

Volkswagen je zapletený do ďalšieho problému, spolu s Applom a Samsungom

Napríklad Apple hovorí, že kedykoľvek vo svojom dodávateľskom reťazci nájde pracujúce dieťa, bezpečne ho dopraví domov, naďalej mu bude vyplácať jeho mzdu a dokonca mu bude financovať vzdelanie s tým, že keď dospeje, môže v spoločnosti znovu začať pracovať. Samsung zase tvrdí, že má zmluvy so svojimi dodávateľmi, ktoré vedú k okamžitému ukončeniu spolupráce v prípade, ak tento dodávateľ využíva detskú prácu.

Napriek podobným tvrdeniam ale Amnesty International nedávno odhalila niekoľko prípadov práce detí pre veľké technologické firmy, vrátane spoločností Apple, Samsung, Microsoft a automobiliek Volkswagen a Daimler. Táto práca bola objavená v Kongu, kde deti ťažia kobalt, ktorý je využívaný pri výrobe batérií pre rôzne technologické zariadenia. Amnesty International sa na túto situáciu pýtala spomínaných spoločností. Tie ale odpovedali v tom zmysle, že nie sú schopné zmapovať svoj zložitý dodávateľský reťazec a overiť, či skutočne používajú kobalt ťažený deťmi v Kongu.

Dobrovoľná slepota

Je pravda, že firmy skutočne nemôžu vystopovať zdroj materiálu, ktorý používajú vo svojej výrobe? Aj keby to bola pravda, mohli by predsa zabezpečiť zmeny v spolupráci s dodávateľmi, ktoré by zabezpečili väčšiu transparentnosť. Ale Mark Dummett z Amnesty International tvrdí, že ani dnes nie je zase tak zložité zistiť, či sa pri výrobe porušujú vlastnícke práva. Svet je stále menší a firmy podľa neho musia zabezpečiť, aby k takémuto porušovaniu nedochádzalo. A ak sa firmy skutočne držia svojich pevných princípov, prečo sú správy o zneužívaní detskej práce stále tak časté?

Nami vykonaná štúdia ukazuje, že firmy konajú v súlade s tým, ako sa správajú zákazníci. Ak má zákazník informáciu týkajúcu sa etickej stránky výroby produktu priamo pred sebou, táto informácia sa zvyčajne odrazí aj v jeho rozhodnutí. Hoci táto informácia nebude ľahko dostupná, zákazník ju sám vyhľadávať nebude. Inak povedané, ľudia zostávajú dobrovoľne v ignorancii o etických problémoch, ktoré im môžu prinášať negatívne pocity a dajú sa len ťažko informačne spracovať. Dobrovoľná slepota je jedným zo základných nástrojov nášho života.

Spoločnosti sa chcú polepšiť

Firmy podľa všetkého konajú veľmi podobne. Ich vedenie si podvedome vyberá ignoranciu informácií súvisiacich s etikou výroby, aby sa vyhlo riešeniu zložitých problémov. Táto dobrovoľná ignorancia neznamená, že spoločnosti neodstránia problémy, ak vyplávajú na povrch. Ale samy sa nesnažia o ich odkrytie. V tom je dôležitá úloha organizácie ako Amnesty International. Problém môže ale vznikať vo chvíli, keď detskú prácu využíva viac firiem, pretože potom sa zdá, že každá z nich len robí to, čo ostatní.

Štúdia a výskum od Amnesty International a od ďalších podobných organizácií sú teda významné, ale samy o sebe nestačia. Firmy sa musia samé zaviazať ku konkrétnym činom a objavené problémy okamžite riešiť. Ich politika potom bude nútiť ďalšie spoločnosti, aby sa vydali rovnakým smerom. Cieľom by potom mala byť eliminácia dobrovoľnej ignorancie založená na strachu z toho, že dôjde k strate dôvery verejnosti. Domnievame sa, že firmy ako Apple a Samsung skutočne chcú svoje dodávateľské reťazce zlepšiť. Musia ale pochopiť, že psychologické tlaky, ktoré pôsobia na ich vedenie, môžu viesť k nedostatočným kompromisom.

Článok bol zverejnený na webe patria.cz

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.