22.10.2014, 15:32

Finančníci si zvolili svoju osobnosť roka

Register účtovných uzávierok. Táto pomoc finančníkom, ktorá okrem iného tiež významnou mierou prispieva k transparentnosti podnikateľského prostredia, sa postarala Viere Laszovej, riaditeľky odboru Ministerstva financií SR, o zisk ocenenia Slovenskej asociácie finančníkov (SAF) za prínos v oblasti podnikových financií.

Rozhodujú viaceré kritériá

Cenu udeľuje asociácia každoročne pri príležitosti konania konferencie Finančné riadenie podnikov, ktorej mediálnym partnerom sú i Hospodárske noviny. Ocenenie získavajú osobnosti, ktoré významnou mierou prispeli k zvýšeniu znalostnej úrovne finančníkov, zdokonaľovaniu rôznych stránok riadenia financií v podnikovej praxi s cieľom zlepšiť transparentnosť podnikateľského prostredia a znižovaniu administratívnej záťaže podnikov. Toto ocenenie SAF udeľuje už osem rokov.

TMR, VÚB aj Slovenská sporiteľňa

Ceny udeľovala aj CECGA. Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností už po tretíkrát hodnotila úroveň dodržiavania princípov Corporate Governance a transparentnosť zverejňovania súladu s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku.

Predsedníčka Správnej rady CECGA Elena Kohútiková odovzdala „Ocenenie CECGA“ Slovenskej sporiteľni, Všeobecnej úverovej banke, Union poisťovni, a spoločnostiam Slovnaft, Tatry mountain resorts a Hornonitrianske bane Prievidza.

„Oceňovaním najlepších spoločností chce CECGA pozdvihnúť úroveň dodržiavania princípov Corporate Governance, pozitívne motivovať ďalšie spoločnosti k vyššej transparentnosti pri informovaní všetkých zainteresovaných strán o spôsobe správy a riadenia spoločnosti a tým prispieť k zvyšovaniu dôveryhodnosti podnikateľského prostredia na Slovensku“, povedala Kohútiková, ktorá je taktiež členkou predstavenstva a zástupkyňou generálneho riaditeľa VÚB.

CECGA pri hodnotení vychádza z verejne dostupných zdrojov – Centrálna evidencia regulovaných informácií NBS, Register účtovných závierok a internetové stránky spoločností – kde sú spoločnosti povinné zverejňovať výročné správy. Asociácia hodnotí spoločnosti podľa vopred stanovených kritérií, ktorými sú kvalita a rozsah informácií obsiahnutých vo Vyhlásení o správe a riadení spoločnosti s bližším zameraním na zloženie orgánov spoločností, politiku odmeňovania, výbory pre audit, odmeňovanie a nominácie a popis predvídateľných rizikových faktorov. Keďže banky a poisťovne podliehajú väčšej regulácii a umiestnili by sa na popredných miestach, asociácia sa rozhodla oceniť jednu najlepšiu banku a  poisťovňu a tri najlepšie podniky. Z hodnotenia však vyšli s rovnakým počtom bodov dve banky, preto asociácia v tomto roku ocení šesť najlepších spoločností.

Súvisiace články

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.