15.02.2016, 00:00

Obchodníci so šrotom sa snažia o záchranu

Po krachu kovošrotovej firmy finančníkov z Istrokapitálu Kovod s problémami zápasí i najväčší a najstarší hráč na trhu Zberné suroviny Žilina.

Slovenská jednotka v maloobchode s druhotnými surovinami pôsobí na trhu od roku 1948. Firma sa časom rozrástla na hustú sieť takmer 130 výkupných miest začlenených do 30 závodov po celom Slovensku. V roku 2012 dosahujú Zberné suroviny Žilina historicky rekordné tržby vo výške sto miliónov eur a priamo zamestnáva okolo 500 ľudí. Biznis firmy však odvtedy padá strmhlav dole. V roku 2014 totiž uzavrela obchody „iba“ za 70 miliónov eur, pričom vykázala rekordnú stratu 6,8 milióna eur. Do firmy sa tak zakrádajú prvé problémy s likviditou. Zberné suroviny ich preto na prelome rokov riešia pokusom o odpis dlhov, ale žilinský súd im reštrukturalizáciu neodsúhlasuje. „Okresný súd Žilina reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Zberné suroviny Žilina zastavuje,“ konštatuje v rozsudku súd.

Šanca na odpis dlhov žije

Hovorca žilinského súdu Jozef Michňa rozhodnutie vysvetľuje tým, že súd po podrobnom preskúmaní reštrukturalizačného posudku našiel v návrhu nedostatky. „Predložený posudok neobsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti a z posudku tiež nie je zrejmé to, že na odporučenie reštrukturalizácie boli splnené predpoklady. Z uvedených dôvodov reštrukturalizačné konanie dlžníka zastavil,“ hovorí pre HN Jozef Michňa. Odborník na konkurzné a reštrukturalizačné právo Jaroslav Jakubčo tvrdí, že ak aj firme prvý pokus nevyšiel, nádej na jej ozdravenie stále žije. „Posudok je možné doplniť a opraviť, a následne podať nový návrh na reštrukturalizáciu. Priama konverzia na konkurz v tomto prípade nenastáva,“ vraví Jakubčo.

Veľká neistota

Zástupcovia Zberných surovín Žilina vývoj v spoločnosti nekomentovali. Existenčné problémy však opisuje audítorská správa k účtovnej závierke firmy za rok 2014.„S ohľadom na výšku krátkodobých záväzkov vykazovaných v účtovnej závierke v porovnaní s výškou krátkodobých pohľadávok existuje neistota dodržania tohto predpokladu a vedenie spoločnosti očakáva, že spoločnosť bude musieť prijať závažné rozhodnutia na zabezpečenie úhrad svojich splatných krátkodobých záväzkov a dodržanie predpokladu nepretržitosti v trvaní účtovnej jednotky,“ uvádza sa v dokumente. Oproti roku 2013 sa zberniam totiž dramaticky zmenila veková štruktúra krátkodobých pohľadávok. Tie v lehote splatnosti sa síce znížili z 12 miliónov eur v ro

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.