Charakteristika banky

Banka je podnikateľský subjekt, ktorá je zriaďovaná podľa zákona o bankách. Hlavným predmetom činnosti banky je prijímanie vkladov a poskytovanie úverov. Banky ale vykonávajú veľké množstvo ďalších činností.

Medzi ne patrí napríklad zmenárenská činnosť, platobný styk, obchodovanie s cennými papiermi, depozitné služby a pod.

Druhy sporivých produktov

Produkty môžeme rozdeliť z pohľadu viazanosti na termínované, netermínované, s výpovednou lehotou a bez výpovednej lehoty. Z pohľadu typov ich môžeme rozdeliť na bežné účty, sporivé účty, termínované vklady, vkladné knižky a pod.

Rozdiel v produktoch spočíva predovšetkým v účele využitia a vo viazanosti finančných prostriedkov. Viazanosť je vyjadrená väčšinou „termínom" alebo výpovednou lehotou.

Rozdelenie sporivých produktov a ich vlastnosti

Vkladové produkty bánk klienti využívajú obyčajne buď na platobné účely (napríklad bežné účty a sporožírové účty) alebo na zhodnocovanie finančných prostriedkov (sem patria termínované vklady a ďalšie druhy sporivých vkladov).

Termínované vklady sú založené na princípe termínu. Sú orientované na určitú dobu viazanosti. Spravidla sú termínované vklady viazané na obdobie 3 mesiacov, 6 mesiacov, 12 mesiacov, 24 mesiacov a 36 mesiacov. Klient môže uskutočniť výber bezplatne iba v určený deň po uplynutí daného obdobia viazanosti. V prípade, že sa klient rozhodne výber uskutočniť skôr ako po uplynutí termínu, sú určené sankcie, ktoré mu banka strhne z vkladu.

Pri vkladoch s výpovednou lehotou banka podobne ako pri termínovaných vkladoch ponúka obyčajne vyšší výnos výmenou za obmedzenia pri výbere. Pri vklade s výpovednou lehotou je potrebné, aby klient vypovedal vklad resp. určitú potrebnú sumu na vklade v dostatočne dlhom predstihu. Výpovedná doba môže trvať napr. týždeň, mesiac, tri mesiace a pod. Nárok na bezplatný výber prostriedkov vznikne zákazníkovi až po uplynutí výpovednej lehoty v zmysle dohody s bankou. V prípade skoršieho výberu ako po uplynutí výpovednej lehoty budú vkladateľovi zaúčtované zmluvne dohodnuté sankcie.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.