/*hola sparks */
19.03.2013, 14:51

Národná banka Slovenska je v zisku dvesto miliónov

Národná banka Slovenska dosiahla v minulom roku zisk vo výške 199,4 milióna eur.

Guvernér NBS Jozef Makúch. Snímka: TASR/Pavel Neubauer
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Guvernér NBS Jozef Makúch. Snímka: TASR/Pavel Neubauer
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
Použitý bude na zníženie neuhradenej straty z predchádzajúcich rokov. Rozhodla o tom dnes Banková rada (BR) NBS, keď schválila auditovanú účtovnú závierku centrálnej banky za minulý rok. V roku 2011 vykázala NBS stratu 76,7 milióna eur.

Hlavným zdrojom jej zisku boli úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 663,5 milióna eur. Čisté realizované zisky z finančných operácií boli vo výške 168,1 milióna eur, pričom najväčší podiel z toho predstavovali zisky z úrokových swapov v sume 120,2 milióna eur.

NBS vykázala vo výsledkoch aj prijatý podiel na čistom zisku Európskej centrálnej banky (ECB) za rok 2011 vo výške 755.000 eur a podiel z predbežného prerozdelenia zisku ECB za minulý rok vo výške 5,7 milióna eur. Čistý príjem centrálnej banky z prerozdelenia menového príjmu za rok 2012 predstavoval 84,7 milióna eur. "Menové príjmy centrálnych bánk z plnenia úloh menovej politiky sa medzi jednotlivé centrálne banky rozdeľujú koncom každého finančného roka v pomere, ktorý zodpovedá ich splateným podielom na základnom imaní ECB," priblížila hovorkyňa NBS Petra Pauerová.

Čisté prevádzkové náklady centrálnej banky vlani medziročne poklesli o 4,5 milióna eur alebo 8 % na 53,4 milióna eur. Čisté náklady na výrobu eurových bankoviek a mincí predstavovali 1,5 milióna eur.

Na základe rozhodnutia BR vytvorila NBS v roku 2012 všeobecnú rezervu na finančné riziká vo výške 250 miliónov eur, ktorej účelom je krytie kurzových, úrokových, úverových rizík aj rizík súvisiacich so zmenami ceny zlata. Táto rezerva sa vytvára v súlade s usmernením ECB a jej výška sa bude každoročne prehodnocovať.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.