Celoplošná amnestia by vytvorila nebezpečný precedens