13.09.2017, 13:20

Prieskum: Veľké firmy chcú prijímať nových ľudí, narážajú na ich nedostatok

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že najväčší hlad po nových zamestnancoch majú firmy pôsobiace v oblasti spracovateľského priemyslu.

Prieskum: Veľké firmy chcú prijímať nových ľudí, narážajú na ich nedostatok
Zdroj: Reuters

Slovenskí zamestnávatelia majú na nasledujúci štvrťrok mierne optimistické náborové plány. Nárast počtu pracovných síl očakáva 11 percent zamestnávateľov, 4 percentá predpokladajú ich zníženie a 84 percent firiem nepredpokladá žiadne zmeny.

Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Manpower Group, ktorá zverejnila Index trhu práce na nadchádzajúci štvrťrok tohto roka. Hodnota čistého indexu trhu práce pre SR tak dosiahla 7 percent. Do prieskumu sa zapojilo 751 slovenských zamestnávateľov. Dáta sú sezónne neočistené.

Veľké projekty

Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sú náborové plány firiem o päť percentuálnych bodov (p.b.) slabšie, v medziročnom porovnaní narástli o jeden p.b. "Index trhu práce ukazuje pokračujúci optimizmus zamestnávateľov, ktorý trvá už od začiatku roka 2014," skonštatovala na dnešnej tlačovej konferencii generálna riaditeľka spoločnosti Manpower Group pre Českú republiku a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Veľké investičné projekty podľa nej vytvárajú tisíce pracovných miest hlavne v automobilovom priemysle, logistike alebo centrách zdieľaných služieb. Zároveň pripomenula, že väčšina firiem nevie nájsť vhodných uchádzačov na voľné miesta.

Firmy musia investovať 

To vedie k stále rýchlejšiemu nárastu mzdovej úrovne, investícií do rekvalifikácie a rozvoja zamestnancov, náboru v zahraničí na kvalifikované i nekvalifikované pozície a k veľkému dôrazu na personálny marketing a investície do budovania značky zamestnávateľa," zdôraznila riaditeľka spoločnosti.

Zvyšovať počet pracovných síl podľa prieskumu plánujú v poslednom kvartáli 2017 zamestnávatelia v šiestich z desiatich sledovaných odvetví. Najviac by mali nových ľudí naberať firmy pôsobiace v oblasti spracovateľského priemyslu (čistý index trhu práce +20 percent), ďalej financií, poistenia a nehnuteľností a ďalších služieb podnikom(+15 percent). Nasledujú firmy zamerané na dopravu, skladovanie a komunikácie(+12 percent), sektor veľkoobchodu a maloobchodu (+10 percent) a ťažba nerastných surovín(+4 percentá).

Stagnujúce náborové aktivity v prieskume Manpower Group ohlásili firmy z oblasti poľnohospodárstva, poľovníctva, lesníctva a rybolovu (-12 percent) a menej priaznivá situácia pre uchádzačov by mala byť v sektoroch ubytovanie a stravovanie (-4 percentá) a výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (-2 percentá).

Veľkí zamestnávatelia

Pokiaľ ide o veľkosť podnikov, nových zamestnancov plánujú v budúcom štvrťroku prijímať zamestnávatelia vo všetkých kategóriách s výnimkou malých podnikov. Najoptimistickejšie náborové plány hlásia veľké firmy s viac než 250 zamestnancami (čistý index trhu práce +29 percent). Stredné podniky s 50-249 pracovníkmi očakávajú stabilné náborové prostredie (+5 percent). Malé podniky s 10-49 zamestnancami hlásia index +0 percent a mikropodniky s menej ako 10 pracovníkmi +1 percento.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové plány poklesli v najviac v prípadoch malých a stredných podnikov, najmenej pri veľkých firmách. Tie hlásia z medziročného hľadiska nárast o 3 p.b., stredné podniky o 2 p.b, malé a mikropodniky ostávajú relatívne stabilné.

"Najsilnejšie náborové plány sú dlhodobo u veľkých zamestnávateľov, tam nám 31 percent respondentov odpovedalo, že budú zvyšovať počty zamestnancov, len 2 percentá plánujú počty znižovať," uviedol manažér náboru a marketingu Manpower Česká republika a Slovenská republika Jiří Halbrštát.

V prípade stredných a malých podnikov sú podľa neho vidieť oveľa umiernenejšie čísla. "Firma, ktorá ma 20-30 zamestnancov sa nemôže rozrastať donekonečna, začína narážať na možnosti svojej infraštruktúry, priestoru, technológií," vysvetlil.

Vo všetkých krajoch 

Nárast počtu pracovných síl očakávajú zamestnávatelia vo všetkých štyroch sledovaných regiónoch. Najoptimistickejší sú v Bratislave s čistým indexom trhu práce +11 percent, nasleduje západné Slovensko (+8 percent), potom východné a stredné Slovensko (+4 percentá).

V kvartálnom porovnaní index na východnom a strednom Slovensku poklesol o 8 p.b., na západe o 6, v Bratislave sa nezmenil. Medziročne prišlo k zlepšeniu o 3 p.b. na západnom Slovensku, o 1 p.b. na východe, na strednom Slovensku sa index nezmenil a v Bratislave poklesol o 4 p.b.

Manpower Group uskutočňuje prieskum Index trhu práce v 43 krajinách sveta. Prvýkrát od druhého kvartálu 2008 nebol ani v jednej krajine index negatívny. Najsilnejší je v Japonsku, Taiwane, Kostarike Indii a Maďarsku, najslabší vo Švajčiarku, Brazílii a Českej republike.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.