Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook

Práca v zahraničí
Žijem trvale a legálne vo Švajčiarsku, kde pracujem a riadne platím dane, zdravotné i sociálne poistenie. Na základe zmluvy o dielo som v mesiacoch marec - október toho roku vykonal pre istý úrad na Slovensku práce, za ktoré som poberal zmluvný honorár 10 000 Sk mesačne. Celkove som teda tohto roku dostal 80 000 Sk. Prakticky celú túto sumu pohltili moje cestovné a pobytové náklady na Slovensku. Raz mesačne som totiž v tejto veci musel cestovať na Slovensko a zotrvať tam dva - tri dni. Zmluvnú činnosť som tak vlastne vykonával zadarmo. S tým vedomím bola zmluva so mnou aj uzatvorená - bolo mi vysvetlené, že úhradu mojich cestovných nákladov zo Švajčiarska neumožňujú predpisy, takže to môžeme vyriešiť tak, že uzavrieme zmluvu na honorár za túto činnosť, a tak sa mi vlastne cestovné náklady vrátia. Som povinný podať na Slovensku daňové priznanie za tento rok? Ak áno, mám si uvedenú sumu zdaniť?
- Vo vašom prípade je v prvom rade potrebné určiť daňový domicil - miesto daňovej rezidencie. Daňovou rezidenciou sa rozumie ten zmluvný štát, v ktorom daňovník podlieha neobmedzenej daňovej povinnosti podľa práva tohto zmluvného štátu, pričom pri jeho určení sa postupuje podľa príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa formulácie vašej otázky vychádzame z toho, že ste daňovníkom Švajčiarska, pretože uvádzate, že v tejto krajine trvale žijete (podľa zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia môže ísť o aplikáciu čl. 4 - rezidentom jedného zmluvného štátu je osoba, ktorá podľa práva tohto štátu podrobená v tomto štáte zdaneniu z dôvodu svojho bydliska, stáleho pobytu a pod.). To znamená, že vo Švajčiarsku budete zdaňovať podľa švajčiarskeho práva nielen príjmy plynúce zo Švajčiarska, ale aj príjmy celosvetové. V tom zmysle príjem plynúci na území Slovenska je príjmom, ktorého zdrojom je Slovenská republika. Tu je potrebné zamerať sa na otázku, o aké príjmy ide, aby sa dokázala správne aplikovať Zmluva medzi SR a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (v našej krajine uverejnená v Zbierke zákonov č. 127/1998). Napríklad z článku 14 zmluvy vyplýva, že príjmy, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z nezávislých činností alebo iných činností nezávislého charakteru, podliehajú zdaneniu len v tomto štáte, ak nemá obvykle k dispozícii v druhom zmluvnom štáte stálu základňu na výkon svojich činností. Ak má k dispozícii takúto stálu základňu, môžu byť príjmy zdanené v tomto druhom štáte, ale iba v rozsahu, v akom ich možno pripočítať tejto stálej základni. Výraz nezávislé činnosti zahŕňa činnosti vedecké, literárne, umelecké, vychovávateľské alebo učiteľské, ako aj samostatné činnosti lekárov, právnikov, inžinierov, architektov, dentistov a účtovných znalcov. Podľa druhu príjmov je potrebné taktiež vedieť, či nešlo o príjmy uvedené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v § 16 odsek 1 písm. c) - príjmy zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti a podobných činností poskytovaných na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktoré mali byť zdanené podľa § 43 odsek 2 tohto zákona zrážkovou daňou, ktorú bol povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Vzhľadom na to, že ide o zložitejší prípad, v ktorom je potrebné posúdiť samotnú zmluvu pre presnú špecifikáciu príjmu a pre správne zdanenie, odporúčame vám obrátiť sa na daňového poradcu.

Darina Salanciová, odborníčka na dane

Otázky posielajte na poradna@hnonline.sk alebo priamo vyplňte online formulár na adrese poradna.hnonline.sk.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.