Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
07.05.2018, 00:00

Zvolíme si kráľovnú slovenského biznisu

Hlasujte za top ženu slovenského biznisu do 8. júna na top10zien.sk

Zvolíme si kráľovnú slovenského biznisu

Zloženie poroty
František Kvarda, zástupca šéfredaktora, Hospodárske noviny
Alica Pavúková, riaditeľka oddelenia auditu, PricewaterhouseCoopers Slovensko
Michal Kišša, výkonný riaditeľ, Business Leaders Forum
Peter Zálešák, predseda predstavenstva, Nay
Elena Petrášková, viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a služby, U. S. Steel Košice (víťazka TOP 10 žien slovenského biznisu 2017)
Petr Šebek, manažér pre podnikové záležitosti, Philip Morris Slovakia
Ingrid Janečková, riaditeľka marketingu, Mercedes-Benz Slovakia


Alexandra Habeler-Drabek
členka predstavenstva zodpovedná za oblasť riadenia rizík, Slovenská sporiteľňa
Rodená Rakúšanka má 23 rokov skúseností v oblasti riadenia rizík. Štúdium absolvovala na Wirtschaftsuniversität vo Viedni v odbore Ekonomika a Riadenie podnikov. Absolvovala stáž v Creditanstalt-Bankverein vo Viedni, kde nastúpila na pozíciu manažérky pre reštrukturalizáciu a tréning a potom sa stala riaditeľkou odboru rizikového manažmentu. Neskôr prešla viacerými manažérskymi funkciami v rámci v Rakúskej Unicredit Bank. Odtiaľ jej kroky viedli do Erste Bank Österreich a neskôr Erste Group Bank. V rokoch 2013 až 2016 bola zodpovedná za komplexné riadenie strategicOlívia Lacenovákého a prevádzkového rizika vo všetkých krajinách v celom regióne Erste Group. Od januára minulého roka zakotvila v Bratislave na svojej súčasnej pozícii. Firma pod jej vedením získala v uplynulých dňoch prestížne ocenenie Via Bona, ktoré za zodpovedné podnikanie každoročne udeľuje Nadácia Pontis.


Michaela Benedigová
Managing Director & Partner, Seesame
V oblasti marketingu, PR a komunikácie sa pohybuje už 20 rokov. Vytvorila komunikačnú a marketingovú agentúru – SEESAME Communication Experts. Stála pri zrode projektu Krajina záchrancov, vďaka ktorej sa tisíce ľudí na Slovensku naučili podávať prvú pomoc. Benedigovej tím je spoluzakladateľom projektu Konšpirátori.sk, ktorý úspešne pomáha v boji proti konšpiračným webom na Slovensku a v Českej republike. Agentúra tiež realizovala projekt na pomoc autistom – Simulátor Autizmu, za ktorý získala ocenenie a v minulom roku získala aj titul Agentúra roka v CEE. Pomáha nastavovať stratégiu a komunikáciu mnohých užitočných neziskových projektov. Niekoľko rokov spolupracovala s humanitárnou organizáciou MAGNA. Osem rokov je členkou správnej rady Americkej obchodnej komory na Slovensku a od roku 2016 pôsobí ako jej viceprezidentka. Angažuje sa aj v iniciatíve Rule of Law. Už 15 rokov popri práci vyučuje na vysokých školách, aktuálne na Fakulte informačných technológií STU. Je autorkou odborných článkov, venuje sa aj prednáškovej a trénerskej činnosti.

Albena Grozeva Georgieva
výkonná riaditeľka, BILLA
Posledných 22 rokov pôsobí v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru. Uplynulé tri roky je výkonnou riaditeľkou v spoločnosti Billa. Je zodpovedná za posilňovanie jej postavenia na trhu, a to tvorbou a riadením stratégií a programov, ktoré budú mať silný vplyv na kvalitatívnu a kvantitatívnu štruktúru nákupu tovarov. Prichádza s plánmi a nastaveniami v oblasti čerstvých, ako aj v suchých potravín. „Úspech je pre mňa spokojnosť s rozhodnutiami a riešeniami, ktoré som prijala a na ktoré môžem byť hrdá, dôvera a hrdosť môjho tímu, ktorú im vidím v očiach,“ vyjadrila sa Georgieva. Okrem toho stála pri zrode projektu Billa Záhrady v Bulharsku, v rámci ktorého regionálni bulharskí pestovatelia pestujú ovocie a zeleninu pre Billa Bulharsko.

JUDr. Katarína Čechová
Advokátka a konateľka advokátskej kancelárie Čechová & Partners
Celý svoj pracovný život zasvätila advokácii. V roku 1990 založila advokátsku kanceláriu Čechová & Partners, ktorá sa pod jej vedením pravidelne umiestňuje na najvyšších priečkach svetových rankingových organizácií. Ako stály rozhodca pre medzinárodné spory pôsobí na Rozhodcovských súdoch Slovenskej a Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory i na Viedenskom medzinárodnom arbitrážnom súde. V roku 2000 ju zvolili za predsedu Európskeho fóra International Bar Association – medzinárodnej organizácie združujúcej advokátov a advokátske komory. Jej činnosť je pravidelne vysoko hodnotená vo svetových rebríčkoch najlepších právnikov. V roku 2018 ju Medzinárodná rankingová organizácia Legal 500 uviedla do Siene slávy a Chambers and Partners ju zaradil medzi Eminent Practitioners. Dlhodobo sa venuje i Pro bono práci a dobročinným aktivitám. Je členkou správnej rady Nadácie Bátor Tábor Slovakia, predstavenstva Rotary klubu Bratislava International. Spolupodieľa sa na podujatiach podporujúcich Ligu proti rakovine, resocializačnú komunitu Resoty, či revitalizáciu divadla Malá scéna v Bratislave.

Lucia Hlinková
manažérka odboru právnych služieb, Dôvera zdravotná poisťovňa
Manažuje prácu právnikov na kľúčových projektoch spoločnosti. Príkladom je jej práca na zlučovaní dvoch zdravotných poisťovní Sideria a Dôvera a neskôr aj na spájaní Dôvery s poisťovňou Apollo. Súčasťou jej agendy sú projekty vyžadujúce si koordináciu externých spolupracovníkov v oblasti právnych služieb, a to aj na medzinárodnej úrovni. Angažovanosť poisťovne v oblasti spoločenskej zodpovednosti nevníma ako príležitostnú, ale ako veľmi dôležitú súčasť každodennej práce celej spoločnosti, preto participuje a v niektorých prípadoch aj iniciuje projekty zamerané na pomoc ľuďom v núdzi. Ide napríklad o materiálne a finančné zbierky, darcovstvo krvi či pomoc neziskovému sektoru. Zaujímavosťou je, že je veľkou fanúšičkou ekologickejších druhov dopravy, a tak nie je problém stretnúť ju v meste v kostýme na bicykli.

Simona Bubánová
Manažérka a konateľka Creative Department
Po Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave strávila rok na akadémii krásnych umení v Paríži – E.N.S.B.A. Do roku 1992 sa intenzívne venovala výtvarnému umeniu. Jej diela boli vystavované v múzeách moderného umenia v Chicagu, Filadelfii, Paríži, Viedni, Amsterdame i Londýne. Dva roky pôsobila aj ako šéfka protokolu prezidenta Československej federatívnej republiky Václava Havla. V roku 1993 vstúpila do reklamného biznisu. Najprv pracovala ako kreatívna riaditeľka nadnárodnej siete MarkBBDO, neskôr spoluzaložila reklamnú agentúru Creative Department, ktorá zastupovala niekoľko nadnárodných firiem ako komunikačný koncern WPP, Ogilvy & Mather a Scholz & Friends. V roku 2016 agentúra realizovala nový branding krajiny, ktorého súčasťou je koncept Good Idea Slovensko. Bubánová iniciovala aj založenie Art Directors Klubu, zoskupenia reklamných tvorcov na Slovensku. Je členkou advisory boardu Slovak American Foundation na podporu mladých firiem a startupov, ktorá udelila granty a vypravila do Spojených štátov desiatky mladých podnikateľov zo Slovenska. Taktiež je členkou dozornej rady nadácie Socia, kde spoluzaložila zbierku Lienka Pomoci – Staroba sa nás dotýka.

Alžbeta Sivá
hovorkyňa a vedúca odboru PR, Agel SK
Krátko po skončení Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave žila v Dubline. Pre Dublin Airport pracovala prevažne na kontaktných pozíciách. Špecializuje sa na manažment vo vzťahu k regionálnemu prostrediu. V súčasnosti patrí do úzkeho manažérskeho tímu pod vedením predsedu predstavenstva Agel SK. Materská firma Agel je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Na Slovensku prevádzkuje deväť nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Širokej verejnosti na pozícii vedúcej PR manažérky predstavila Sivá prvého robota v nemocničnom prostredí, úspešne prezentuje prácu zdravotníkov, zaviedla aktívnu spoluprácu s médiami na rôznych úrovniach v zdravotníckych zariadeniach. Tvorí komunikačné stratégie v súvislosti s novými akvizíciami. Je podpísaná pod viac ako 500 mediálnych výstupov z prostredia nemocníc. Jej aktivity sa dotýkajú i charitatívnych projektov, ktoré spadajú pod gesciu Nadácie Agel.

Silvia Hallová
Partnerka a konateľka, Grant Thornton Consulting
Vyštudovala Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Už počas štúdia pracovala ako asistent daňového poradcu v poradenskej spoločnosti, následne ako manažérka a senior manažérka v spoločnosti patriacej do BIG4. V roku 2016 sa stala súčasťou spoločnosti Grant Thornton, kde prevzala zodpovednosť za rozvoj daňového oddelenia s víziou rastu a vplyvu firmy na slovenský trh. Popri práci vyštudovala medzinárodné daňové právo na Wirtschaftsuniversität vo Viedni, má diplom z IFRS a je certifikovanou daňovou poradkyňou. Pravidelne prednáša na seminároch v spolupráci s americkou, nemeckou či rakúsko-slovenskou obchodnou komorou a vystupuje v televízii. Snaží sa vysvetľovať zmeny legislatívy, upozorňovať na nedostatky a zvyšovať povedomie o daňových témach v médiách aj na blogu. Je členkou metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb v Slovenskej komore daňových poradcov a zástupca Slovenskej komory daňových poradcov v Európskom združení daňových poradcov pre priame dane v Bruseli.

Alica Orda Oravcová
partnerka a konateľka, GT&C Slovakia
Po ukončení štúdia na Ekonomickej Univerzite v Bratislave a ďalšieho vzdelávania v Linzi a v Norimbergu pracovala v nadnárodnej daňovo-poradenskej spoločnosti, v súčasnosti je partnerkou GT&C Slovakia, spoločnosti zastupujúcej subjekty pred daňovými kontrolami. Poskytuje daňové poradenstvo pre slovenské, nadnárodné, ale aj zahraničné subjekty, participuje na projektoch na Slovensku, aj na úrovni Európskej únie. Tiež je aktívnou členkou Slovenskej komory daňových poradcov, Prezidentkou Daňového fóra Slovenska, členkou Metodicko-legislatívnych komisií pre DPH, daň z príjmov aj správu daní a pôsobí vo viacerých pracovných skupinách vytvorených na ministerstve financií a Finančnom riaditeľstve. Participuje na pripomienkovaní slovenskej daňovej legislatívy. Prednáša na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte hospodárskej informatiky, vedie odborné semináre, prednáša na konferenciách doma aj v zahraničí. Je spoluautorkou knihy DPH v príkladoch, publikuje doma i v zahraničí. Vystupuje v médiách k daňovým a súvisiacim témam. Aktívne sa venuje i neziskovej činnosti.

Timea Reicher
riaditeľka útvaru Maloobchod, Slovnaft
Timea Reicher absolvovala Ekonomickú univerzitu, Národohospodársku fakultu v Bratislave v roku 1998. V počiatkoch profesionálnej kariéry pracovala v spoločnosti Euromilik ako finančný kontrolór. Od roku 2003 pôsobila ako Projektová manažérka v Regionálnej rozvojovej agentúre Ister a v rokoch 2004 až 2006 bola manažérkou kontrolingu v spoločnosti B. C. Invest. Od roku 2006 pôsobí v skupine MOL. V marci 2006 nastúpila na pozíciu manažérky Podnikového centra v Slovnafte. Od 2009 do 2011 pôsobila vo funkcii vedúcej Riadenia majetku a služieb a od roku 2011 bola riaditeľkou útvaru Podnikové služby. V máji 2012 bola vymenovaná do funkcie členky predstavenstva spoločnosti Slovnaft Montáže a opravy. Titul MBA získala v roku 2007 na Univerzite v Minnesote – Carlson School of Management a na Wirtschaftsuniversität Wien. Od polovice mája 2015 je riaditeľkou útvaru Maloobchod.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.