12.06.2019, 10:38 Aktualizované dňa 12.06.2019 o 12:55

Zvrat v situácii okolo e-kasy, vláda schválila odklad udeľovania pokút

Späť na článok