24.07.2019, 02:39

ZSSK Cargo sa dohodlo so zamestnancami na skrátení pracovného týždňa

Späť na článok