31.07.2019, 09:46 Aktualizované dňa 31.07.2019 o 11:56

Minimálna mzda porastie. Richter navrhol sumu 580 eur

Späť na článok