10.09.2019, 10:40 Aktualizované dňa 10.09.2019 o 11:28

Kontrola pokladníc zistila porušenie zákona v 60 percentách prípadov

Späť na článok