22.02.2021, 18:31

Pomoc pre cestovný ruch nestačí. Doležal bude žiadať ďalšie financie

Späť na článok