Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
28.01.2008, 00:00

Peňažný sektor už má svoje europravidlá

Národná banka Slovenska pripravila vyhlášku, ktorou upravuje podmienky duálneho zobrazovania hodnôt v oblasti finančného sektora. Podrobne tak upravila postup pri zobrazovaní hodnoty v eurách a korunách napríklad pri výbere hotovosti z bankomatu, pri rôznych výzvach a upomienkach na zaplatenie dlžnej sumy, pri informovaní klientov o hodnotách spravovaných správcovským spoločnosťami a podobne. Vyhláška uvádza aj prípady, kedy stačí zobrazovať v oboch menách iba časť informácii. NBS predložila túto vyhlášku na medzirezortné pripomienkové konanie a navrhla jej účinnosť k 1. marcu 2008.
Eurá na potvrdenkách
V prípade výberu hotovosti z bankomatov v období duálneho zobrazovania cien postačí podľa vyhlášky zobraziť vybranú sumu v oboch menách na písomnom potvrdení, ktoré bankomat vydáva.
Na druhej strane duálnemu zobrazeniu nepodliehajú ostatné operácie vykonávané prostredníctvom bankomatu, výstupy z platobných terminálov, ako aj potvrdenia o operáciách zasielané krátkymi textovými správami (SMS). Na upomienke alebo výzve na zaplatenie dlžnej sumy, ktorú zasiela finančná inštitúcia klientovi, postačuje, aby bola v súlade so zákonom duálne zobrazená konečná dlžná suma. Na oznamovacom liste o výške poistného plnenia stačí duálne zobraziť konečnú výšku poistného plnenia. Pri duálnom zobrazovaní výšky poistného postačuje v oboch menách zobraziť konečnú cenu celkového poistného krytia.
Konečné sumy
Pri vkladných knižkách bude postačujúce duálne zobrazenie výšky zostatku vkladu, resp. sa duálne ocenenie môže zobraziť pomocou osobitnej doložky ku knižke. V prípade vkladových certifikátov v korunách aj eurách postačuje uviesť sumu určenú na výplatu. Hodnota dôchodkovej jednotky, ako aj počiatočná hodnota podielu v podielovom fonde, podobne ako aktuálna hodnota podielového listu sa duálne zobrazí ako hodnota v eurách zaokrúhlená na šesť desatinných miest a ako hodnota v slovenských korunách zaokrúhlená na štyri desatinné miesta. Zaokrúhľovanie uvedených hodnôt sa vykonáva podľa matematických pravidiel.
Poplatky stačia v sadzobníku
Pri duálnom zobrazovaní hodnôt, ktoré klienti uhrádzajú finančnej inštitúcii a ktoré sú uvedené na výpisoch z účtov vyhotovovaných týmito inštitúciami, postačuje podľa vyhlášky zobraziť duálne ceny v osobitnej doložke, napríklad v sadzobníku cien. Tento sadzobník alebo jeho príslušná časť sa priloží k prvému výpisu z účtu zaslanému v období duálneho zobrazovania, a tiež sa priloží aj k prvému výpisu z účtu zaslanému po každej zmene výšky cien uvádzaných na výpisoch z účtov v tomto období.
Pri výpisoch obsahujúcich informáciu o hodnote investície alebo inej hodnote majetku klienta postačuje podľa vyhlášky uvádzať v oboch menách počiatočný a konečný stav príslušnej hodnoty na výpise.

Duálne oceňovanie
Duálne zobrazenie cien predstavuje zobrazenie konkrétnej ceny v slovenských korunách a v eurách. Pre obchodníkov je povinné najneskôr 30 dní od stanovenia konverzného kurzu, ktorý má byť známy v júli tohto roka. Duálne sa ceny musia zobrazovať minimálne do konca roku 2009.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.