Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
09.10.2012, 00:00

Chemička potrebuje miliónové investície

Novácka chemička, ktorá prešla vôbec najväčším konkurzom na Slovensku, tento rok ešte prehĺbi stratu. Do zisku sa dostane, keď nanovo nastaví výrobné procesy. Jej súčasným vlastníkom sú okrem iných aj Poštová banka a J&T Banka. Začlenili ju do chemického holdingu Energochemica SE, ktorý chce byť lídrom v našom regióne.

Kedy bude novácka chemička v zisku?
Keď sa podarí proces reinžinieringu, teda totálnej zmeny procesov. Máme staré technológie z 50., 60. a 70. rokov. Dve malé investície sa urobili začiatkom 90. rokov, ale to je veľmi málo. Okrem toho chemické podniky v Európe majú produktivitu práce vyše 320-tisíc eur na pracovníka. Keď som prišiel do Novák, bolo to 79-tisíc eur. To sú symptómy, z ktorých je jasné, že pacient je chorý.

Ako dlho to bude trvať?
To závisí od ľudí. Slováci sú veľmi pracovití. No majú aj jednu nie veľmi pozitívnu vlastnosť. Keď sa v podniku niečo kritizuje, každý to berie osobne. V zmysle -- "ja do toho dávam 150 percent a ešte tu je niekto nespokojný?" To sa v zahraničí nedeje. Tam ľudia chápu, že kritika slúži na zlepšenie procesov, že si treba povedať objektívnu realitu. Okrem toho, Nováky sú jedinečný závod v Európe. Napríklad vinylchlorid vyrábame dvomi spôsobmi -- z dichlóretánu a z acetylénu, čo v Európe nikto iný nerobí.

Za vlaňajšok ste odhadovali stratu okolo desať miliónov eur. Naplnilo sa to?
Vlani sa nám kazili technické zariadenia, mali sme preto neplánované odstávky výroby. Tento rok sa to dialo takisto. Údržba výrobných prevádzok bola dlhé roky jednoducho nedostatočná, takže sme museli vynaložiť nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie chodu výroby. Bez toho by sme už nemohli existovať.

Náklady na neplánovanú údržbu boli tento rok ešte väčšie ako vlani?
Áno. Je evidentné, že straty spôsobuje neplánovaná údržba. V čase konkurzu sú dovolené len nevyhnutné náklady, investície sú úplne zastavené.

Bude chemička v zisku do desiatich rokov?
Chcem, aby bola skôr.

Do piatich?
Musí byť ešte skôr, len musím o tom presvedčiť ľudí -- pracovníkov spoločnosti. Prežitie každej spoločnosti v trhových podmienkach závisí od schopnosti produkovať zdroje minimálne na úrovni jednoduchej reprodukcie. My sme si stanovili za cieľ ďalší rozvoj spoločnosti prostredníctvom rozšírenej reprodukcie. To bez zodpovedajúcej tvorby zdrojov nie je dosiahnuteľné. Tvorba zisku je sprievodným javom dobre fungujúcej spoločnosti.

Závod zamestnáva stále okolo 1 400 ľudí. Plánujete počet znížiť?
S produktivitou práce z tržieb sme sa zatiaľ dostali na 134-tisíc eur na pracovníka. Do konca roka by sme chceli dosiahnuť 140-tisíc eur. V priebehu dvoch rokov máme v pláne produktivitu zvýšiť od 180- do 200-tisíc eur. Globálne si myslím, že fabrika môže obstáť. No niektoré produkty nie sú na svetovom trhu konkurencieschopné a tam budeme hľadať inovácie a rezervy. 80 percent tržieb fabriky reprezentuje export na svetové trhy.

O koľko ľudí teda ešte môže rádovo ísť?
Produktivitu práce chceme dosiahnuť predovšetkým zvyšovaním objemu predaja a tržieb.

Aký je v podniku priemerný plat?
Úmerne k produktivite práce sme zvyšovali aj platy. Keď som nastúpil, bol priemerný plat 659 eur. Nastavili sme systém odmeňovania a v roku 2011 sme dosiahli úroveň 796 eur, t. j. o 21 % viac. Ľudí si vážime a investujeme do nich, sú najväčším potenciálom rastu spoločnosti.

Viedli ste podnik v čase konkurzu, aj v čase predaja. Aké veľké záväzky zostali v konkurze a aké prešli na nového majiteľa -- spoločnosť Fortischem?
Na NCHZ v konkurze zostali verejnoprávne záväzky. Na spoločnosť Fortischem prešli súkromnoprávne záväzky, teda všetky, ktoré sa týkajú dodávok surovín, energií, produktov a vznikli počas trvania konkurzu. Zamestnanci automaticky prešli do novej spoločnosti.

Aká je hodnota oboch skupín záväzkov?
To je ťažké povedať. Tým, že sme v priebehu konkurzu produkovali, každodenne nám vznikali nové záväzky voči našim obchodným partnerom a, samozrejme, aj voči verejnoprávnym inštitúciám. V čase konkurzu sme mali napríklad problém, že dodávatelia chceli od nás platby vopred. Bolo to ťažké obdobie. Prežívali sme zo dňa na deň. Na Fortischem prešli záväzky vo výške 17,1 mil. eur.

Prešli na vás dlhy za nezaplatené odvody za zamestnancov?
V tomto prípade ide o verejnoprávne záväzky, tie nie je možné odpredať pri kúpe podniku. Prevzali sme zamestnancov so všetkými záväzkami do budúcnosti.

Kto je dnes vlastníkom Fortischemu?
Vlastníkom tejto akciovej spoločnosti je holding Energochemica SE.

Podľa polročnej správy holdingu, ktorú zverejnil na svojej webovej stránke, je jediným akcionárom cyperská spoločnosť Linkskaters. Kto za ňou stojí?
To bola spoločnosť, ktorá zabezpečila vstup Energochemici na burzu. Následne došlo k odpredaju akcií investorom. Viem, že holding má viac ako šesť akcionárov. Ide o subjekty, ktoré akceptovali mnou navrhnutú stratégiu rozvoja spoločnosti.

Môžete menovať všetkých akcionárov?
Ťažko budem menovať. Niektorých ľudí som ani nevidel. To je ako aj v akejkoľvek väčšej inštitúcii, napríklad ako v poisťovni. Neviete, kto tam má koľko percent. Ja som si vybral svoj manažment, pripravil som stratégiu a biznis plán.

Vy ako generálny riaditeľ Fortischemu ste sa zodpovedali komu?
Spoločnosť má svoje orgány, predstavenstvo, dozornú radu, valné zhromaždenie.

Dlhšie sa špekuluje, že vplyv na Energochemicu, teda aj na Fortischem, majú Mário Hoffmann a Miroslav Remeta. Môžete to potvrdiť?
Mário Hoffmann je predsedom Dozornej rady Poštovej banky, ktorá bola veriteľom a financujúcou bankou spoločnosti pred konkurzom. Jeho pôsobenie z minulosti je známe. Momentálne je medzi akcionármi aj Poštová banka.

Aký veľký podiel má?
Spomínal som, že akcionárov je viac. Pre mňa nie je podstatné, kto má aký veľký podiel. Pre mňa sú dôležité moje právomoci.

Je medzi akcionármi aj J&T, keďže vstúpila do Poštovej banky?
Je tam aj J&T Banka.

A pán Remeta?
Neviem. Mal nejaké snahy, mal záujem aj o kúpu podniku NCHZ od konkurzného správcu. xxxxxx až potiaľto. táto časť sa dá z rozhovoru vyhodiť xxxxxxx

Záväzky voči Poštovej banke aj voči Remetovej firme M-Energo zostali na NCHZ, a. s., v konkurze a vás sa netýkajú?
Áno, rovnako ako všetky záväzky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu.

Takisto aj pokuta z Európskej komisie?
Áno.

Závod bude potrebovať veľké investície. Kedy s nimi začnete?
Závod potrebuje tri druhy investícií -- vyplývajúce zo slovenskej a európskej legislatívy, obnovovacie a rozvojové.

Čo je najnevyhnutnejšie?
Musíme urobiť generálku karbidových pecí. Máme rozpracovaný projekt na membránovú elektrolýzu, pretože od roku 2020 bude v Európskej únii zakázaná ortuťová elektrolýza.

Bude potrebné investovať zhruba 80 až 100 miliónov eur do roku 2020?
Je to relevantné číslo.

Ktorý exportný trh je momentálne pre Nováky najdôležitejší?
Chceme pôsobiť najmä v regióne V4. Snažíme sa o mix kanálov, produktov a zákazníkov. Staviame novú obchodnú politiku. Chceme prejsť z komoditného biznisu viac na špeciálne produkty. Dnes totiž naše produkty odberatelia prevažne ďalej spracúvajú. A keď na komoditnom trhu rastú ceny surovín, naši odberatelia nás tlačia s cenami dole, aby sa zdraženie vo výsledku pre zákazníka prejavilo čo najmenej.

Ktorých produktov sa zmeny dotknú?
Vyrábame napríklad karbid vápnika a karbidové zmesi pre oceliarstvo. V prípade zmesí dávame trhu primeraný produkt. V prípade karbidu vyrábame vysoko kvalitný produkt, no naša konkurencia vie obstáť aj s nižšou kvalitou. Našim odberateľom totiž poradí, aby si namiešali ich karbid s naším kvalitným. Naši odberatelia tak akceptujú našu vyššiu cenu karbidu, no odoberajú menej. Musíme preto začať vyrábať aj karbid s rôznymi parametrami podľa technologických podmienok našich koncových odberateľov. A takých prípadov je viac.

Holding sa chce stať lídrom v oblasti chémie v strednej a vo východnej Európe. Na Slovensku už má okrem Fortischemu aj PTCHEM Dubová. Plánujete ešte nejaké akvizície na Slovensku?
Akvizície a to, ako by mohol holding fungovať, mám v hlave už desať rokov. Ale je to dôverné.

Koľko máte na akvizície vyčlenených peňazí?
Objem investícií je priamo úmerný kvalite ľudí. Keď budú projekty dopodrobna rozpracované, urobené marketingové a ďalšie analýzy, potom bude objem investícií rásť. Môže to byť veľmi veľa.

A kedy to bude?
Nechcem nič unáhliť.

Holding už vstúpil na pražskú burzu. Chcete odtiaľ získavať zdroje?
Je to jeden z variantov, nebránime sa tomu. Burza je pre nás dôležitá aj z hľadiska transparentnosti.

Čo by sa malo zlepšiť na podnikaní na Slovensku?
Jednou z mnohých vecí, ktoré by bolo potrebné urobiť, je zmena výšky regulovaných poplatkov. Konkurencieschopnosť niektorých našich produktov znižuje napríklad cena elektrickej energie. Zaťaženie rakúskych či nemeckých fabrík regulovanými poplatkami je omnoho nižšie, cena silovej energie je zhruba rovnaká.

Diskutujete o znížení poplatkov so štátom?
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu bojuje za ich zníženie.

Uvažujete o tom, že by ste pri investíciách žiadali od štátu stimul?
Už na tom pracujeme v rámci zväzu. Keď dostávajú stimuly iné odvetvia a zahraničné podnikateľské subjekty, mala by aj chémia.

V akej forme?
Vyčlenili by sa proexportné firmy, ktorým by sa vykompenzovalo nadmerné zaťaženie rôznymi poplatkami, ktoré znevýhodňujú naše firmy voči zahraničným konkurentom. Toto by malo byť úlohou politikov a vedúcich štátnych predstaviteľov.

Aké formy pomoci by ste ešte očakávali od štátu?
Problémom je aj školstvo. V podniku nám chýba mladý káder. Vyše 70 percent ľudí máme vo veku 40 -- 60 rokov. Školstvo jednoducho nie je prepojené s praxou a do budúcnosti je potrebné aj toto zmeniť.

Kto je Ondrej Macko
Je absolventom Vysokej školy ekonomickej. V rôznych odvetviach chemického priemyslu pracuje 30 rokov. Pôsobil na manažérskych pozíciách v nadnárodných korporáciách EniChem a Holcim, či v skupine Agrofert. Do Nováckych chemických závodov v konkurze nastúpil v novembri 2010. Dnes je predsedom predstavenstva spoločnosti Fortischem, ktorá je prevádzkovateľom spoločnosti.

Novácke chemické závody
Spoločnosť vznikla v roku 1940. Hlavným predmetom jej činnosti je výroba a predaj výrobkov na báze spracovania chlóru, produkcie karbidu vápnika, karbidových zmesí a technických plynov, výroby polyvinylchloridu (PVC), okenných profilov a výroby základných i špeciálnych malotonážnych chemikálií. Svoje výrobky umiestňuje hlavne na európskych trhoch. Tržby podniku dosiahli v roku 2011 hodnotu asi 180 mil. eur. V súčasnosti podnik zamestnáva približne 1 400 zamestnancov. Spoločnosť sa v októbri 2009 dostala do konkurzu po tom, ako dostal pokutu 19,4 milióna eur od Európskej komisie za údajnú kartelovú dohodu. Podnik v konkurze odkúpila v decembri 2011 druhom kole súťaže za 2,2 milióna spoločnosť ViaChem Slovakia. Prevzala ju v lete tohto roku. Deň na to firmu odkúpil energeticko-chemický holding Energochemica SE a prevádzukje ho cez spoločnosť Fortischem.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.