Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
28.05.2012, 00:00

Zjednotený výber daní a odvodov sa odsúva

Rozhovor týždňa. Prezident Finančnej správy SR František Imrecze pre Hospodárske noviny.

Firmy a ľudia si budú musieť na jednoduchšie platenie daní počkať. Spustenie reformy Unitas sa odkladá. Dovtedy však má prísť na daňové úrady väčšia kvalita, tvrdí nový šéf Finančnej správy František Imrecze.

Fungujú dnes finančné úrady naplno? Údajne sa dodnes nepodarilo naplniť starý systém RDS od Novitechu údajmi, ktoré sa do systému zadali cez dočasný systém KONS.
Systém RDS je v normálnej prevádzke. Dobiehame minulosť v spracovaní údajov, ktoré nemohli byť spracované pre nefunkčnosť KONS-u. Avšak žiaden kritický problém vo vzťahu k občanom a firmám nemáme.

Takže poznáte u každého daňovníka dnes sumu, ktorú mal zaplatiť a ktorú zaplatil?
Poznáme.

Stihli ste do 11. mája vyplatiť preplatky na dani z príjmov a preplatky na DPH?
Áno, tento termín sa stihol. Preplatky vrátené boli, ale, samozrejme, nemôžem úplne vylúčiť, že sa nájdu ojedinelé prípady, v ktorých sa tak nestalo.

Koľko musel alebo ešte musí vyplatiť štát na úrokoch z omeškania kvôli neskorým preplatkom na vratkách DPH? Poslanec SaS Kollár pred niekoľkými týždňami vravel o 30-tisíc eurách. Koľko je to dodnes?
Sumu zatiaľ nemám presne zanalyzovanú. Mojou okamžitou prioritou je stabilizovať systém riadenia, pretože tam vidím určité znaky nelogickosti.

V čom?
Finančnú správu vnímam ako veľkú a pre štát dôležitú organizáciu prvého kontaktu občana so štátom, ktorá poskytuje služby občanom a firmám. V porovnaní s komerčnými inštitúciami máme to šťastie, že nemusíme nikoho nútiť kupovať si náš produkt. Zo zákona musí občan náš produkt realizovať. Mojím cieľom je zlepšiť služby na pobočkách a rozšíriť informačné a obslužné kanály, napríklad vybudovať relevantné call centrum poskytujúce kvalitné a operatívne poradenstvo.

Čo okrem call centra chcete zlepšiť?
Cieľ je zlepšiť služby občanom a podnikateľom, mať viacero interakčných kanálov, ktoré zabezpečia jednoduchú dostupnosť služieb finančnej správy na osobnej úrovni, telefonicky či internetom.

Čo z toho pocítia ľudia a firmy v najbližšom období ako zjednodušenie komunikácie?
Potrebujeme efektívny internetový portál na komunikáciu občana s finančnou správou. Máme rozsiahlu sieť daňových úradov a ich pobočiek. Budem celoplošne presadzovať vyššiu úroveň v komunikácii s občanmi a firmami.

Ako? Bude mať dlhšie otvorené alebo bude rýchlejšie vybavovať veci?
Tu nejde o kvantitu, ale o kvalitu kontaktu. Chceme sa dopracovať na štandard, ktorý predstavuje pre mňa komunikácia známa z komerčného sektora. Musíme lepšie riadiť pracovné postupy, školiť ľudí, vysvetliť cieľ práce, posilniť skutočné hodnoty našej práce. Misia je jasná, želáme si, aby občan nebol frustrovaný platením daní.

Plánujete znížiť pobočkovú sieť finančnej správy? Aj po formálnom zjednotení do deviatich úradov ich ostalo 102 na Slovensku.
Jednoznačne sa budeme snažiť optimalizovať počet pobočiek. Paralelne však budeme budovať ďalšie komunikačné kanály, ktoré sú pre štát lacnejšie. Pre občana to bude znamenať zjednodušenie komunikácie bez zníženia komfortu.

Aký je cieľový stav pobočiek a kedy?
Približne po 2 týždňoch v tejto funkcii vám na túto otázku zatiaľ neviem odpovedať.

Je už dnes jasné, že sa posúva spustenie prvej fázy Unitasu, teda zjednotenie výberu ciel a daní, na rok 2014?
Dnes je jasné, že sa to posúva. Dáme ministerstvu financií v krátkom období náš pohľad na posun termínov.

Je stihnuteľný rok 2014?
Myslím si, že koniec roku 2014 sa dá stihnúť.

Kedy je potom reálne zjednotenie výberu aj odvodov?
Neviem. Veľmi, dobrý výsledok by bol, keby sa nám to podarilo k 1. 1. 2015.

Odloženie Unitasu ho zrejme predraží. O koľko?
Každé časové oneskorenie každého projektu ho v určitej miere predraží. V tomto prípade ho predražili hlavne nesprávne rozhodnutia po podpise dodatku č. 2 k zmluve s IBM. Presné vyčíslenie nie je v tomto momente možné.

Zasadíte sa o to, aby boli zverejnení všetci dodávatelia IBM na Unitase?
Určite sa budem držať platnej legislatívy a všetko, čo bude potrebné zverejniť, zverejníme. Ak legislatíva bude vyžadovať zverejniť subdodávateľov, nebudeme s tým mať problém. Som za maximálnu transparentnosť.

Bez ohľadu na legislatívu, aký je váš osobný názor, bolo by to potrebné?
Za subdodávateľa v akomkoľvek tendri je vždy zodpovedný hlavný dodávateľ. Pre mňa je kľúčová zodpovednosť za dodávku. Nie je pre mňa kľúčový subdodávateľ.

Avšak práve otázka zodpovednosti bola nevyriešená pri dodávke problematického systému KONS. Neniesol zaň zodpovednosť ani IBM, ani subdodávateľ firma Bank Pro Soft.
Je to veľké špecifikum relevantného dodatku k zmluve s IBM. Nie je to štandardné. Je to problém informačného systému KONS. Do budúcnosti, minimálne za mojej pôsobnosti bude vždy jasné, kto je zodpovedný za dodávku.

Kto nesie zodpovednosť za to, že táto zmluva je taká špecifická?
Asi je to jednoznačné. Ten, kto tento špecifický dodatok k zmluve podpísal.

Hlavnú zmluvu podpísala prvá Ficova vláda, dodatky Radičovej vláda.
V prípade zmluvy Ministerstva financií SR s IBM to je problémom dodatku č. 2, a nie základnej zmluvy.

Bude nakoniec niekto niesť zodpovednosť, napríklad finančnú, za všetky problémy, ktoré boli spojené s nasadením systému KONS?
Plánujeme urobiť legislatívno-vecný audit dodávky systému KONS. Je takmer nemožné prevádzkovať systém, za ktorý nikto nenesie zodpovednosť.

Rokujete s IBM o prevzatí zodpovednosti za systém KONS?
Nastúpil som 9. mája a zatiaľ s IBM o tejto téme nerokujem. Základná zmluva je podpísaná s rezortom financií, určite sa na týchto rokovaniach zúčastníme.

Poznáte všetkých dodávateľov IBM?
Určite nepoznám všetkých subdodávateľov.

Napriek tomu, že sa objavili podozrenia z klientelizmu?
Napriek tomu nepoznám všetkých súčasných subdodávateľov IBM.

V ktorom systéme budete nakoniec pokračovať? V systéme od SAP, v KONS-e alebo v RDS?
Ministerstvo financií má dnes zmluvu s IBM, a to je zodpovedné za dodávku štandardného daňového systému. Vo februári 2010 sa IBM rozhodla, že platformou bude SAP a začala projekt. Následne sa bývalé vedenie rozhodlo, že k 1. 1. 2012 nie je možné dokončiť informačný systém na platforme SAP, a preto urobili dočasné riešenie, ktorým mal byť KONS. Ten však zlyhal. Dnes sa musíme rozhodnúť, akou cestou sa dopracujeme čo najskôr k relevantnému výsledku.

Ako dlho bude trvať, kým dospejete k rozhodnutiu?
Hovoríme o veľmi krátkom čase.

Vy ako bývalý generálny riaditeľ SAP ste zrejme presvedčený, že práve SAP by mal dodať čo najviac komponentov. Ako chcete zamedziť objektívnemu konfliktu záujmov?
Dnes som povinný presadzovať to najvýhodnejšie a najrýchlejšie riešenie pre štát. Zmluva s IBM bola podpísaná vo februári 2010 a ja som ešte ani vo februári 2012 netušil, že dostanem ako apolitický a nezávislý odborník takúto manažérsku funkciu v pozícii prezidenta finančnej správy.

No rozhodovať sa bude práve teraz, či sa SAP ešte viac využije alebo potlačí.
Štandardný daňový systém definovaný v zmluvnom vzťahu s IBM je navrhnutý na aplikačnej platforme a nástrojoch SAP.

Bývalí zamestnanci Kompetenčného centra tvrdia, že z hľadiska nákladov je dovyvíjanie KONS-u neporovnateľne lacnejší variant. Za SAP by sa malo zaplatiť okolo 56 miliónov eur, kým za KONS dohromady podľa ich odhadu okolo desať miliónov eur. Sú vám známe tieto čísla?
Neviem, kto by dnes vedel povedať, koľko by stálo finálne riešenie KONS-u. Finančné zdroje na toto dočasné riešenie však už boli vyčerpané.

Ale ani systém SAP nebol k 1. 1. 2012 plne funkčný.
Nebol a ani nemal byť, ale štandardný daňový systém dodávaný IBM má presne opísaný projektový plán, produktovú špecifikáciu, míľniky, ktorými sa chce k cieľu dopracovať.

Koľko zo sumy 56 miliónov za riešenie SAP je marža pre IBM a koľko na tom má získať SAP?
Myslím si, že zmluva s IBM je zverejnená v povinnej štruktúre v súlade s legislatívou.

Budete sa snažiť znížiť celkovú sumu pre IBM? Je tam priestor pre úsporu?
Cesta na zníženie sumy akéhokoľvek projektu s akýmkoľvek dodávateľom je vždy. Je to vecou rokovaní. My sa budeme vždy snažiť cenu znižovať.

Aká veľká úspora by sa dala dosiahnuť? Čo by ste chceli?
Na túto otázku v tejto chvíli neviem odpovedať.

Koľko mala získať firma SAP na Unitase?
Nemôžem to komentovať vo vzťahu k mojej bývalej pracovnej zmluve.

Údajne zmluva s IBM nepokrýva všetky náklady na dodávku riešenia, pretože nie sú v nej zahrnuté všetky licencie na SAP. Je nakoniec možné, že sa suma za kontrakt s IBM bude zvyšovať?
Kontrakt z februára 2010 je podpísaný na celé riešenie.

Ročne Slovensko prichádza na daňových únikoch na DPH podľa prepočtov IFP o miliardu až dve. Čo s tým chcete robiť?
Zostavil sa medzirezortný tím, ktorý pracuje na legislatívnych riešeniach. My máme návrhy, ktoré sa dajú zrealizovať veľmi rýchlo a predložíme ich ministerstvu financií.

Čoho sa týkajú?
Ešte nie sú schválené.

Nepomohlo by centralizovať kontrolu? Dnes si to rozhoduje každá pobočka sama, čo však môže byť skreslené regionálnymi väzbami.
Súhlasím. Je to jeden z nástrojov.

Aké nástroje ešte chcete použiť na zamedzovanie daňových únikov?
Automatizovať procesy súvisiace s kontrolou.

Kto je František Imrecze
Je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. V minulosti pôsobil v spoločnostiach APP, Oracle, bol aj výkonným riaditeľom divízie predaja v T-Mobile Slovensko. Od februára 2010 bol generálnym riaditeľom spoločnosti SAP. Predtým tam pôsobil na pozícii obchodného riaditeľa pre strategické odvetvia pre región strednej a východnej Európy. Od 9. mája je prezidentom finančnej správy.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.