Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
24.06.2013, 00:00

Zo straty sa dostaneme už v tomto roku

Obnovili sa už práce na všetkých stavbách Doprastavu?
Áno. Doprastav už naplno robí na všetkých stavbách, kde má podpísané zmluvy.

Keď ste oznámili, že sa vraciate do Doprastavu, opierali ste sa aj o prísľub troch bánk, ktoré vás mali financovať. V akom štádiu sú rokovania s bankami?
Máme štyri banky, ktoré odblokovali účty a financujú. Je to Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka a UniCredit Bank. Prebehli rokovania s ING Bank a s ČSOB, ktoré tiež prisľúbili, že budú pokračovať. So všetkými týmito bankami naďalej rokujeme.

Aké podmienky ste museli splniť, aby vám banky odblokovali financovanie?
Skôr, než sme vstúpili späť do Doprastavu, som požiadal o stretnutie s bankami a povedali sme, za akých podmienok čo môžeme priniesť, a za akých podmienok vstúpime, ak nám banky budú garantovať uvoľnenie účtov. Podrobnosti sa riešia permanentne.

A v čom spočívala vaša ponuka?
Naša ponuka bola okamžité poskytnutie úveru Doprastavu vo výške 10 miliónov eur.

Zo strany DDM Group?
Nie. Zo strany dvoch akcionárov – Dušana Mráza a mňa.

K tomuto plneniu aj prišlo?
Áno. V pondelok tieto peniaze prišli na účet Doprastavu v Slovenskej sporiteľni.

Stačí týchto 10 miliónov eur bankám na to, aby v plnej miere obnovili financovanie vašej prevádzky?
Pozrite sa, to sú rokovania, ktoré pokračujú a nebudem ich predbiehať.

Stále sa počíta aj so vstupom ďalšieho akcionára do Doprastavu?
Pokiaľ uznáme za vhodné, tak áno. A ak sa nájde iný investor, ako ten predchádzajúci.

Je vstup investora alebo ďalšie zvýšenie kapitálu z vašej strany alebo zo strany niekoho iného podmienkou bánk?
Nie.

Je vaším primárnym cieľom udržať akcionársku štruktúru v súčasnej podobe – teda, že v nej budete vy s pánom Mrázom?
Nie je dôležité, kto bude akcionár, ale to, aby tá firma išla, a ľudia mali prácu a mohli živiť svoje rodiny.

Pred pár dňami ste boli v Poľsku. Čo ste tam vybavili?
Viete, za päť minút sa nevybaví nič. Stretol som sa s novým generálnym riaditeľom (spoločnosti Polimex, ktorá je partnerom Doprastavu v konzorciu pri výstavbe diaľnic, pozn. HN). Určili sme si ďalší postup. Ďalšie kontrolovanie tohto postupu by malo byť zhruba o 14 dní. A, samozrejme, chceme tieto otázky v Poľsku čo najskôr doriešiť. Ale veci sa určite hýbu vpred.

Človek, ktorý mal donedávna vplyv v Doprastave, František Hodorovský, chcel oddeliť poľskú a slovenskú časť Doprastavu. Pripúšťate takýto scenár aj vy?
K otázke bývalého akcionára sa vyjadrovať nebudem. Bola to naša chyba, že sme tomuto človeku uverili. Dnes je situácia opačná. Vrátila sa do pôvodnej polohy a rozpitvávať tieto veci môžeme neskôr. Dnes musíme robiť kroky dopredu, aby spoločnosť fungovala.

Opýtam sa inak: Počítate v tomto štádiu s tým, že budete aj naďalej bojovať o peniaze v Poľsku tak ako doteraz, alebo už počítate aj s možnosťou, že sa poľská časť odčlení?
Pozrite sa, vymáhanie prebieha súdnou cestou, tam pokračujeme. Tam sa nestalo nič. A riešenie problémov firmy nie je také, že by sa firma zastavila. Keď sa zastaví firma ako Doprastav, tak už sa nerozbehne. Vôbec by som sa k tejto otázke nevracal, pretože to nebolo žiadne riešenie.

Keď ste sa vrátili do Doprastavu, zdôvodnili ste to tým, že ste neboli spokojní, kam sa uberá firma. Čo vás tak nepríjemne prekvapilo?
To, že sa firma zastavila. To je úplne jasné.

Čiže iba o výsledok toho nedostatku financovania?
Neboli splnené dohody, ktoré boli urobené, ale to je všetko. Povedal som, že sa nebudem naťahovať o veci, ktoré sú už dnes pasé. Pozeráme sa dopredu a riešime veci dopredu.

Dobre, tak sa pozerajme dopredu. Nedávno ste dostali dve dobré správy o kľúčových zákazkách, o ktoré bojujete. Európska komisia prisľúbila podporu v príprave diaľnice D3.  Zároveň ste dostali akceptačný list na tunel Višňové. Bolo aj to jednou z motivácií, prečo ste sa vrátili naspäť?
Tieto dve zákazky boli vypísané pred jeden a pol rokom. A musím sa pozastaviť nad tým, ako Hospodárske noviny nekorektne a neprofesionálne informovali o tejto veci. My sme od štátu nič nedostali. My sme o tieto zákazky súťažili a ak sme dostali akceptačný list, je to rozhodnutie výberovej komisie a Úradu pre verejné obstarávanie. K detailom sa vyjadrovať nebudem, lebo každá súťaž sa skončí až podpisom zmluvy.

Mali ste pred vstupom do Doprastavu nejaké echo alebo indície, že sa NDS chystá rozhodnúť vo váš prospech?
Nie, nemal.

Máte informácie, ako by sa malo ďalej postupovať v prípade diaľnice D3?
Nemám. Verím, že táto stavba pôjde, pretože viaceré stavby na tomto ťahu sú už zrealizované. Súťaže na ďalšie úseky smerom na Poľsko sa idú vypisovať, preto by bolo nelogické, ak by sa práve tento úsek nestaval. Je to mimoriadne komplikovaný úsek vo veľmi ťažkom teréne, sú tam náročné mostné objekty, je to náročná stavba.

Hodorovský spolu s manažmentom Doprastavu presadzovali úsporný plán, ktorého súčasťou bolo prepúšťanie, odpredaj majetku a zmena organizačnej štruktúry. Čo z tohto plánu stále platí?
Všetko. Prakticky, tento plán bol už dávno predložený bankám a pravidelne sa aktualizuje. Treba povedať, že od zastavenia PPP projektov v roku 2010 prebieha reštrukturalizácia. Vtedy mal Doprastav 3 200 ľudí, teraz má 1 350. Čiže odišlo 1 850 ľudí. Odišli potichu. Ak sa niekde urobí zamestnanie pre 200 ľudí, spraví sa okolo toho veľká sláva. Od nás odišlo 1 850 ľudí.

Plán počítal aj s úsporami a s obmedzeniami vo výrobných závodoch v regiónoch. Môžete byť konkrétnejší, v akom je to stave a čo to má priniesť?
Nie, to sa robí priebežne a, samozrejme, hľadajú sa vnútorné rezervy tým, že sa hľadajú ďalšie náklady, ktoré je možné minimalizovať.

Máte ďalší plán prepúšťania?
To je súčasť dohody s bankami, to je otázka, kedy nabehnú nové zákazky. My nie sme redakcia novín. Sme stavebná firma, ktorá nemá pevnú zákazku ďaleko do budúcnosti a musíme byť pružní. Musíme sa prispôsobovať situácii na trhu.

Ak získate jednu z týchto zákaziek, podarí sa vám udržať zamestnanosť?
Máme aj viaceré menšie zákazky, ktoré začínajú. To je živý organizmus. Získali sme niekoľko menších zákaziek, sme v súťaži o ďalšie. Aj počet zamestnancov bude reflektovať túto situáciu. Dnes sme v najväčšej stavebnej sezóne – sú tu letné mesiace.

Spomínali ste reštrukturalizáciu v zmysle úsporných opatrení, ktoré ste prijali po zastavení PPP projektov. V posledných dňoch sa však hovorilo aj o reštrukturalizácii záväzkov. Je takáto alternatíva tiež v pláne?
Nie.

V čase, keď ste rokovali s Hodorovským o Doprastave, mali ste spor o obaľovačky, ktoré napokon Hodorovský nedostal. Ako to napokon dopadlo?
Zrejme tento človek nebol informovaný o veciach, o ktorých hovoril. Tu žiadny spor nie je. Doprastav odpredal vtedajšiemu akcionárovi Metrostavu dva závody, za to, aby Metrostav posilnil finančnú stabilitu Doprastavu. Samozrejme, ak bude treba, aby sa tieto veci vrátili naspäť, bude to predmetom rokovania, ale žiadny spor sa v tomto nevedie ani neviedol.

Aké sú vaše pozície v Metrostave?
Aké boli. To je moja súkromná vec.

S akým hospodárskym výsledkom počítate v tomto roku?
V tomto roku plus-mínus nula.

Aké plány máte v Doprastave?
Aby firma pokračovala ďalej, aby sa stabilizovala. Napriek tomu, že hovoríte, že nemáme žiadnu prácu, objemovo sme stále najväčší podnik na Slovensku, čo sa týka stavebnej produkcie. Samozrejme, že máme zlý hospodársky výsledok, ale máme pomerne vysoké claimy (nepreplatené faktúry, pozn. HN) a súdne spory v Poľsku.

Ako chcete firmu stabilizovať?
Tak, aby naplno robila a aby vytvárala zisk. A to všetko sa skladá z desiatok a stoviek samostatných činností.

Okrem tej finančnej stabilizácie, vnútri Doprastavu, chystáte nejaké zmeny v zameraní?
Nie, firma je dlhodobo špecializovaná na inžinierske stavby, cesty, mosty. Chceme, aby bolo gro prác doma. Nemôže byť gro prác v zahraničí. Zahraničie môže byť len doplňujúce.

Spomínali ste, že ste v poslednom čase získali viaceré menšie zákazky. Znamená to, že sa vaša vyťaženosť zvýšila?
Dá sa povedať, že áno.

O koľko asi?
To sa nedá takto povedať.

Aké zákazky ste získali?
Je to Zbojská – to je na ťahu od Zvolena smerom na Košice, a niekoľko ďalších.

Plánoval sa aj odpredaj majetku, budov a podobne. Čo sa s tým deje?
Áno, to bolo aj po dohode s bankami. Máme zoznam nepotrebného majetku, ktorý chceme odpredať. Samozrejme, odpredáme ho vtedy, keď to bude finančne zaujímavé.

O aký majetok ide?
Napríklad teraz sa predáva budova na Blagoevovej v Petržalke.

Chystáte aj zoštíhlenie iného majetku, napríklad strojov?
Stroje budeme potrebovať, keď sa rozbehnú veľké stavby. Budovy sa predajú, ak je záujemca solventný a cena je zaujímavá.

Kto je Ivan Šesták
Rodák z Bratislavy je absolventom bývalej Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Slovenská technická univerzita). V Doprastave pôsobí od škončenia svojich vysokej školy v roku 1965. V čase transformácie na akciovú spoločnosť sa stal generálny riaditeľom firmy a následne sa podieľal aj na jej privatizácii. Zároveň pôsobí vo vedení nadnárodnej spoločnosti DDM Group. Doprastav sa stal jej súčasťou v roku 2001 spolu s českým Metrostavom.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.