Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
04.06.2013, 00:00

Práce obnovíme, keď nám uvoľnia účty

Čo sa stane s Doprastavom?
Androvič: Predtým, ako sa dá odpovedať na takú otázku, je potrebné odpovedať na to, čo sa stalo s Doprastavom. Minulý týždeň zasadalo v spoločnosti valné zhromaždenie. Akcionári ma na ňom menovali za predsedu predstavenstva. Následne bolo oznámené, že základné imanie sa nebude navyšovať o 17 miliónov, ako to bolo pôvodne v programe. Tento rýchly sled udalostí mal za následok to, že v piatok, 24. mája sa spustila nepredvídaná lavína krokov zo strany financujúcich bánk.
Blaho: Jedna z bankových inštitúcii, konkrétne ČSOB, s okamžitou platnosťou zastavila čerpanie limitov, vyhlásila všetky pohľadávky z úveru za splatné, a všetky zostatky účtov a dochádzajúce platby použila na splatenie záväzkov. Následne vykonala blokáciu všetkých účtov. Tým pádom prevádzkový cash, ktorý sme mali nakumulovaný na zabezpečenie prevádzkyschopnosti na nasledujúce obdobie bol použitý na splatenie úverov v tejto banke. Ostatné banky boli zdržanlivejšie, napriek tomu sú všetky účty vo všetkých bankách zablokované. Napriek nepríjemnej situácii sa snažíme intenzívne rokovať so všetkými financujúcimi bankami, aby sme túto situáciu vyriešili a veríme, že úspešne.

Ako zabezpečujete prevádzku?
Androvič: Dosť zložito. Z prichádzajúcich príjmov budeme hradiť iba náklady, ktoré sú životne dôležité, aj to len v minimálnej miere. Rokovania s bankami sú mimoriadne náročné. Na dennej báze prebiehajú niekoľkohodinové stretnutia. Na základe týchto stretnutí sme už niekoľkokrát prezentovali, že valná hromada schválila troch nových členov predstavenstva a v rámci tohto by som mal v dohľadnom čase zvolať predstavenstvo spoločnosti, kde by sa mal určiť ďalší vývoj. S bankami máme dohodnutý dátum, do ktorého by sme chceli oznámiť, akým smerom pôjde vývoj spoločnosti.

Ako chcete presvedčiť banky, aby uvoľnili financovanie?
Androvič: Snažíme sa ich presvedčiť o tom, že Doprastav má budúcnosť a nemá problémy na slovenskom trhu. Problémy začali v Poľsku. Doprastav má rozbehnutých päť veľkých projektov, je v združení, ktoré má zatiaľ najlepšiu cenu na D3 Svrčinovec -- Skalité. Taktiež sme v súťaži o tunel Višňové, ďalej na úseku D1 Fričovce -- Svinia. Doprastav má na stavebnom trhu stále silné miesto. Sme možno poslední, kto dokážeme vlastnými kapacitami dodať dielo.

Toto všetko môže byť pravda, ale tie banky vám napriek tomu neveria. Chcú niečo navyše.
Androvič: To sa musíte opýtať bánk. My im vieme ponúknuť to, že sme fungujúcu firma, ktorá ma ambíciu pokračovať aj naďalej. Treba však zdôrazniť fakt, že počiatočné problémy prišli z Poľska. Prvé tri projekty v Poľsku sme urobili bez problémov. Ani jeden z nich nebol stratový. Potom však nastal zlom u investora, prestal nám preplácať claimy (faktúry za práce navyše, ktoré si objednal, pozn. HN), všetku claimovú agendu nám mal vyplácať až súd. Medzi poľskými investormi nastal alibizmus.
Blaho: Naša celková hodnota claimov v konzorciách v zlotých predstavuje 390 miliónov zlotých a podiel Doprastavu je 176 miliónov. Nie je možné, aby stavebná firma financovala investorovi výstavbu z vlastných zdrojov.

Vráťme sa k súčasnej situácii. Aké faktúry teraz platíte a aké neplatíte a dokedy tento provizórny stav bude trvať?
Androvič: Budúci týždeň chceme predstaviť možné riešenia. Chceme nájsť zhodu s dodávateľmi a zároveň obnoviť dôveru odberateľov ako aj úverové linky s bankami.(zo súčasného pohľadu ide o tento týždeň, rozhovor sa uskutočnil minulý piatok)

Ako ste na tom s platením faktúr vaším dodávateľom? Koľko mesiacov meškáte s platením?
Androvič: Tak, ako to bolo spomínané, vysoká hodnota záväzkov v Poľsku sa musela prejaviť aj v našej platobnej disciplíne. Nehovorím, že úhrady záväzkov sú úplne plynulé, ale všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátu sú vyrovnané.

To, že tu s nami sedí pán Hodorovský nie je náhoda. Aká bude jeho úloha v Doprastave?
Androvič: Doprastav je stavebná spoločnosť s dlhodobou históriou a obrovskou perspektívou. Nie je preto prekvapením, že sa okolo Doprastavu točí viacero finančných skupín, ktoré nám núkajú pomoc. Jednou z týchto skupín je aj pán Hodorovský.

Keď bývalí vlastníci firmu predali a pán Hodorovský nie je nový vlastník, no zároveň bude v pozícii investora, tak kto to kúpil?
Androvič: Túto informáciu vám ešte neviem povedať, vzhľadom k tomu, že nový akcionár zatiaľ nie je napísaný v depozitári. Zápis nového akcionára nastane v priebehu niekoľkých dní.

Je to niekto z okolia pána Hodorovského?
Androvič: Ja to neviem.

Vy naozaj neviete, kto je akcionár?
Androvič: Samozrejme, že neviem. A ako to mám vedieť. Ja som akcionár? Ja som predával akcie?

No nie, ale keďže ste predsedom predstavenstva, očakával by som, že vám bývalí vlastníci povedali, komu to predali.
Androvič: Nepovedali. Starý akcionár odišiel, akcie už na sebe nemá napísané a nový akcionár ešte nemá. Je to paradoxná situácia, ale momentálne z bývalých členov predstavenstva, sme zostali len my dvaja a zatiaľ túto vedomosť nemáme. 

Je už teraz rozhodnuté, že tento akcionár bude pôsobiť v Doprastave spolu s pánom Hodorovským bok po boku?
Androvič: Pán novinár, ako to môžem vedieť? Pán Hodorovský nám momentálne pomáha na jednaniach s bankami, ale keďže neviem, kto je akcionár, logicky nemôžem vedieť ani to, či s ním bude pracovať.

Stretol som sa s názorom, že v Doprastave je prezamestnanosť, že bude nutné prepúšťať. Je to pravda?
Blaho: Pozrite sa. My sme v roku 2009, keď bol ešte výrobný program pomerne slušný, zamestnávali 3000 zamestnancov. V súčasnosti je to 1350, ak si dobre pamätám. Zníženie stavu zamestnancov je dôsledkom výpadku výroby najmä na Slovensku. Spoločnosť má pripravený návrh novej organizačnej štruktúry, ktorý bude spojený aj s týmto opatrením.

Spomínali ste predaj stroja. Aký majetok budete predávať?
Blaho:Spoločnosť identifikovala niekoľko druhov nehnuteľného majetku, ktorý nie je priamo spojený s core businessom, máme hotel na Roháčoch, v ponuke je tiež administratívna budova a iné. Cieľom je, aby sme týmto jednorázovým príjmom dokázali stabilizovať situáciu vo firme.

Aké príjmy očakávate z predaja majetku?
Blaho: Za dva roky očakávame 10 až 11 miliónov eur.

A akú sumu má vyniesť plán optimalizácie celkovo?
Blaho: Benefity budú závisieť od toho, ako rýchlo dokážeme implementovať ozdravné procesy. Ale ten potenciál je významný. Sumárne môžeme usporiť zhruba 20 miliónov.

Ten plán, s ktorým počítate, ráta aj s reštrukturalizáciou?
Blaho: Zatiaľ ju nemáme v pláne.

Mám informáciu, že niektorí subdodávatelia Doprastavu prestali pracovať, lebo nedostávajú zaplatené. Môžete to vysvetliť?
Androvič: Situácia so zablokovaním účtov nastala v piatok. Áno, časť našich záväzkov stojí.

Je pravda, že sa prestalo stavať?
Androvič: Zatiaľ je to tak, že nejaké pozastavenie nastalo. Na niektorých stavbách budeme utlmovať časť výroby, ale je to len dočasný stav, lebo keby nedošlo k blokácii účtov, všetko by pokračovalo. Neviem, prečo poddodávatelia nepracujú. Zatiaľ sú signály také, že situácia na stavbách je ťažká, pracujeme v utlmenom režime, no ako náhle sa dostaneme opäť k účtom,  budeme v prácach naplno pokračovať.

Jeden z hlavných problémov je spomínané Poľsko. Doprastav tam má ďalšie záväzky aj riziká. Ako sa môže slovenský Doprastav odbremeniť tejto záťaže?
Blaho: Doprastav podniká v Poľsku prostredníctvom organizačnej zložky, ktorá je súčasťou Doprastavu. Kontrakty, ktoré sú živé, máme zrátané a rozpracované máme štyri projekty. Peniaze, ktoré boli vynaložené na začiatku stavby pri zakladaní, nemáme do dnešného dňa zaplatené, pričom spomenutá časť cestnej stavby je už v plnej prevádzke. Táto stavba trvala dva roky. Tak si zoberte, že len na tomto jednom projekte, čakáme kvôli súdnemu procesu na niekoľko miliónov eur už asi tri roky. Toto všetko bolo potrebné tiež prefinancovať. Sú tam ďalšie veci, napríklad zlá pripravenosť stavieb na projektoch, ktoré nás doviedli k tomu, aby sme hľadali nejaké riešenia, bohužiaľ, investor s nimi nesúhlasil. Poľsko je pre nás veľmi ťažký trh, ešte ťažšie sa z neho dostávame.

Ide vo väčšine prípadov o práce, ktoré ste vykonali a investor s nimi nesúhlasí?
Androvič: Dokonca pri tých 50 miliónoch ich ani formálne nerozporuje. Ale predsa povedal, že s tým musíme ísť na súd. To je taký alibizmus rozhodnutia. Na jednej strane nám povie, robte to takýmto spôsobom a na druhej strane vám nezaplatím.

Čiže oni vás nútia každú požiadavku riešiť cez súd?
Androvič: Za posledné dva roky sa nám nepodarilo normálnou claimovou agendou dosiahnuť nejaký dodatok. Je to problém celého poľského trhu, nielen nás. Na všetkých kontraktoch sme v združení s jednou najväčšou poľskou firmou Polimex. Od januára do septembra išlo v Poľsku cez sto firiem do konkurzu, dokonca portugalský partner MSF uvažuje, že úplne odíde z toho trhu. V Poľsku platí zákon, že keď vám partner v združení ide do konkurzu, vy musíte zaplatiť všetky záväzky voči dodávateľom. Tento zákon platí od júna minulého roka, a práve  tento zákon chce na nás poľský investor uplatniť na jednom kontrakte. Namiesto nášho partnera Mostmar, ktorý išiel do konkurzu, máme zaplatiť 8 miliónov eur.

O tom sa teraz rozhoduje, alebo sa už rozhodlo?
Androvič: Investor nám už poslal list, že nám to zoberie. Zatiaľ nezobral.

Už sa vám podarilo niečo vysúdiť?
Androvič: Nie. Jeden súdny spor trvá už jeden a trištvrte roka a teraz sa rokovanie oddialilo. Je to klasický postup, keď sa štát tomu bráni a postupuje to ďalej. Toto je gro problémov Doprastavu.

Je možné túto poľskú organizačnú zložku Doprastavu odstrihnúť tak, aby slovenský Doprastav už na ňu nedoplácal?
Androvič: Na toto vám neviem odpovedať. Musela by byť vypracovaná právna analýza.

Banky musí zaujímať aj to, ako sa s Poľskom vyrovnáte.
Blaho: Je jeden spôsob, ako sa to dá, a to je spomínaná claimová agenda, ale je to beh na dlhé trate.

Analyzujete možnosť, že sa toho Poľska zbavíte?
Androvič: Ja by som to tak nenazýval, ale možno aj to je jedným z riešení.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.