Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
15.06.2017, 11:52

Kontroverzná poisťovňa je v nútenej správe. Čo to znamená pre klientov? Otázky a odpovede

Zavedením mimoriadneho opatrenia sa pozastavuje činnosť predstavenstva i dozornej rady a ich právomoci prechádzajú na správcu.

Kontroverzná poisťovňa je v nútenej správe. Čo to znamená pre klientov? Otázky a odpovede
Zdroj: HN/Marek Nemec

Prečo je Rapid life v nútenej správe?

Ešte v apríli upozornila Národná banka Slovenska na výrazný nárast podnetov nespokojných klientov poisťovne Rapid life. Týkajú sa nevyplatených plnení či odkupných hodnôt. Dôvody poisťovne, prečo klientom neplatí, považuje regulátor za účelové s úmyslom vyhýbať sa plneniu svojich zmluvných záväzkov. NBS však vtedy dodala, že nemôže nariadiť poisťovni plniť a nespokojných klientov odkazovala na súd. Teraz však využila inú možnosť - nútenú správu. Tá môže byť zavedená, ak je potrebné zastaviť zhoršujúcu sa situáciu poisťovne, alebo ochrániť klientov pred vznikom a narastaním škôd. Dôvodom boli opakované zistenia, že poisťovňa Rapid life závažne ohrozuje práva klientov, oznámila NBS.

Čo je príčinou sporov s klientmi?

Ešte v roku 2007 Národná banka konštatovala chyby v stanovení poistného a technických rezerv Rapidu. Kalkulačné vzorce niektorých produktov nezohľadňovali všetky záväzky, teda poisťovňa nemala vytvorené dostatočné rezervy. Poistné bolo stanovené už v roku 1995 a ministerstvo financií, ako zodpovedný orgán, vtedy výpočet odobrilo. Samotná poisťovňa v reakcii na prísnejšie požiadavky od klientov žiadala doplatiť poistné, alebo im navrhla nové zmluvy podľa nových podmienok. Nie všetci však súhlasili so zmenami a žiadali vyplatiť pôvodne dohodnuté peniaze, čo sa stalo predmetom viacerých súdnych sporov. Poisťovňa v nich argumentovala práve nesprávnymi výpočtami, s tým, že poistení platili nízke poistné, čo nezodpovedá žalovanému nároku. Viaceré zmluvy označila za uzatvorené neplatne, klienti nedostali peniaze, ktoré očakávali. Najnovšie už poisťovňa neplatila ani spotrebiteľom, ktorí so zmenami súhlasili.

Súdi sa poisťovňa so štátom?

Áno, za údajný nesprávny úradný postup žiada s úrokmi 60 miliónov eur, naznačuje však aj ochotu dohodnúť sa na nižšej sume. Odškodné má byť vyplatené za to, že jej ministerstvo financií udelilo licenciu aj napriek chybám vo výpočtoch. Podľa názoru poisťovne má v spore konať v mene štátu NBS a v druhom rade aj ministerstvo financií.

Čo znamená nútená správa pre klienta?

Podľa zákona ide o reštrukturalizačné a reorganizačné opatrenie, ktorého dôsledkom môže byť aj pozastavenie výplaty poistného plnenia alebo jeho zníženie. Cieľom však môže byť aj zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov klientov a to je zrejme tento prípad. NBS potrebuje získať lepšiu kontrolu nad poisťovňou. Od minulého roka je poisťovňa v špeciálnom režime a tak nepodlieha plnému dohľadu. (Čo je špeciálny režim, vysvetľujeme nižšie.)

Od kedy nútená správa platí a dá sa voči nej odvolať?

Nútená správa sa zavádza okamihom doručenia rozhodnutia a je ihneď účinná. Manažment môže podať opravné prostriedky proti uvaleniu nútenej správy, to však nemá odkladný účinok.

Kto teraz bude riadiť poisťovňu?

Nútený správca môže byť právnická aj fyzická osoba. V prvom prípade musí ísť o subjekt s povolením na výkon advokácie alebo o audítorskú spoločnosť. Fyzická osoba musí byť odborne spôsobilá. Správcu vymenúva NBS a môže vymenovať aj troch jej zástupcov. Správca môže riadiť poisťovňu i jej zamestnancov a nakladať s majetkom, pričom nepotrebuje súhlas valného zhromaždenia. K práci si zároveň môže prizvať aj ďalších odborníkov.

Kto je nútená správkyňa?

Menovaná nútená správkyňa Irena Sopková po prevzatí správy rozhodla o prevoze  dokumentov a počítačového vybavenia do expozitúry NBS v Košiciach. Nútená správkyňa musí tiež urýchlene preskúmať niektoré podozrenia z prípadov špekulatívneho prevodu majetku poisťovne na tretie osoby a vykonať kroky k prípadnému prinavráteniu takéhoto majetku späť do vlastníctva poisťovne. 

Čo bude so súčasným manažmentom?

Zavedením nútenej správy sa pozastavuje činnosť predstavenstva aj dozornej rady a ich právomoci prechádzajú na správcu.

Má poisťovňa dosť peňazí?

Na túto otázku zatiaľ neexistuje jednoznačná odpoveď, ale zistiť to má nútený správca. Samotná poisťovňa tvrdí, že na vyplatenie klientov potrebuje peniaze, ktoré chce získať za údajnú škodu a ušlý zisk od štátu. „Poisťovňa Rapid Life sama oznámila, že má akútne problémy s likviditou,“ oznámila NBS. 

Kedy spoznáme riešenie?

Nútený správca musí do 30 dní predložiť Národnej banke Slovenska projekt ekonomického ozdravenia poisťovne alebo iný návrh riešenia situácie v poisťovni alebo zaisťovni. Napríklad, ako vyplatiť klientov.

Môžeme očakávať ozdravný plán?

V tomto prípade asi nie. Cieľom ozdravného plánuje má byť zabezpečiť, aby poisťovňa ďalej fungovala. Tu je však zrejme prioritou vyplatiť nespokojných klientov.

Môže správca spochybniť kroky predchádzajúceho manažmentu?

Nútený správca môže odporovať právny úkon, ktorý bol urobený v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť poisťovňu. Môže ísť o stopnutie účelového predaja majetku pod cenu – napríklad nehnuteľností či akcií. Podmienkou však je, že druhá strana o zlom úmysle tiež vedela.

V akom stave bola poisťovňa pred uvalením nútenej správy?

Podľa NBS bola Rapid life od 1. januára 2016 v takzvanom režime dobrovoľného ukončenia činnosti. Inštitúcia oznámila, že prestáva uzatvárať nové zmluvy a do 1. januára 2019 musí ukončiť činnosť a vysporiadať všetky zmluvy. Ak je NBS nespokojná s pokrokom, môže tento termín skrátiť. V špeciálnom období sa však na poisťovňu vzťahujú len niektoré ustanovenia zákona o poisťovníctve, čo sťažuje jej kontrolu. Nútenou správou získa regulátor lepší prehľad o stave v inštitúcii.

Kedy sa končí nútená správa?

Najneskôr do 12 mesiacov, alebo aj skôr, ak pominú dôvody na jej trvanie, keď napríklad poisťovňa skončí v konkurze, či príde o povolenie na činnosť. Do 30 dní po skončení správy sa musí uskutočniť mimoriadne valné zhromaždenie.

Majú poisťovne garančný fond?

Na rozdiel od bánk, ktoré využívajú fond na ochranu vkladov, poisťovne nemajú vytvorený garančný mechanizmus. V praxi to znamená, že ak sa v poisťovni nenájde dosť peňazí, klienti sa budú musieť zmieriť so stratou.

Sú ohrozené aj ďalšie poisťovne?

Netreba sa obávať. Poisťovne podliehajú prísnej regulácii. Európske pravidlá Solvency II nútia finančné inštitúcie vytvárať dostatočné kapitálové vankúše pre nečakané situácie. Rapid využil medzeru v zákone a oznámil, že nebude pokračovať v činnosti, aby nemusel prísnejšie podmienky plniť. Ostatné poisťovne pravidlá dodržiavajú. Navyše si treba uvedomiť, že nedostatky v poistnej matematike v prípade Rapid lifu regulátor odhalil a to už dávnejšie. Ak by mali podobné problémy aj ďalšie poisťovne, vedeli by sme o tom. Prípad Rapidu nie je čerstvý problém, ale ide o pozostatok divokej porevolučnej minulosti, ktorá vtedy zasiahla aj finančný biznis.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.