06.09.2017, 00:00

Banka budúcnosti by mala pripomínať stavebnicu Lego (komentár dňa)

Lego
Zdroj: Reuters

Slovo „lego“ pochádza z Dánska. Vychádza zo slov „leg godt“, čo v širšom význame znamená „dobrá hra“. Medzi legom a prebiehajúcou diskusiou o budúcnosti finančného ekosystému existuje zaujímavá paralela. Modularita, štandardizácia a inovácie sú spoločnými vlastnosťami tak Lega, ako aj digitálneho finančného odvetvia budúcnosti. Finančné inštitúcie a banky by si preto mali položiť otázku: sme pripravení na lego v digitálnom svete?

Východiskovým bodom pre tradičné banky a finančné inštitúcie doteraz bol obchodný model založený na lineárnom chápaní služieb. Znamená to potrebu mať kontrolu nad celým hodnotovým reťazcom finančného odvetvia a poskytovanie širokej škály služieb pod jednou strechou.

Zastaraný bankový model

Tento obchodný model a nerozvíjajúca sa IT infraštruktúra však viedli tradičných poskytovateľov finančných služieb v procese digitalizácie ku kríze identity a výkonnosti. Naopak takzvané fintech spoločnosti, a rovnako aj hráči z príbuzných trhov, napríklad PayPal, Apple, Amazon, alebo Facebook, využili slabé miesta finančného systému a úspešne vstúpili na, pre nich nový, trh.

Základným predpokladom úspešnej transformácie odvetvia je tak nevyhnutný „digitálny zánik“ tradičných finančných inštitúcií založených na zastaralom organizačnom pláne a ich obrodenie do novej formy. Hybnými silami sú: zmena vyjednávacej sily zákazníkov, zvýšená transparentnosť trhu vyplývajúca zo štandardizácie, zmena v správaní subjektov na trhu a vzájomná spolupráca.

Poskytovatelia finančných služieb, ktorí budú chcieť prežiť, sa preto musia usilovať o vysoký stupeň špecializácie. Ich služby musia byť jasné a v neposlednom rade musia byť otvorení vonkajšiemu svetu pomocou moderných technológií. Výsledkom je situácia, keď prvky obchodného modelu, ktoré neprinášajú pridanú hodnotu, tradičná banka outsoursuje do vonkajšieho ekosystému, kde ich preberie nákladovo efektívnejší sieťový partner, väčšinou fintech spoločnosť.

Otvorené bankovníctvo (API)

Koncept otvoreného bankovníctva sa zaoberá transformáciou tradičných bánk. Základnou myšlienkou je, že banka namiesto ťažkopádnych aplikácií poskytne otvorené IT rozhrania (API) a umožní tým prepojenie existujúcich systémových komponentov ovládaných tretími stranami. Umožňuje to jednoduchú a výkonnú integráciu viacerých externých aplikácií súčasne. Inak povedané, rozhranie API umožňuje, aby programátor nemusel systémy nanovo programovať, ale len sa na ne odvolať. Napríklad Saxo Bank poskytuje obchodným a IT oddeleniam tretích strán prístup k najnovším vlastným riešeniam na kľúč.

API zároveň pomáha aj bankám a to tak, že do svojho vlastného hodnotového reťazca a do „staršej“ IT infraštruktúry integrujú potrebné inovácie platforiem, produktov a služieb. Tiež to pomáha outsourcovať procesy s nízkou pridanou hodnotou, zvýšiť atraktívnosť služieb, zlepšiť spokojnosť zákazníkov a znížiť riziká IT.

To zároveň vytvára nové možnosti spolupráce. Pomocou API sa spájajú partneri, z ktorých každý má skúsenosti z rôznych procesov hodnotového reťazca. Môžu tak vzniknúť nové produkty, služby, či platformy (napríklad pre obchodovanie a investovanie na finančných trhoch).

Nový spôsob myslenia

Pre to, aby tento proces fungoval, je však potrebná zmena spôsobu myslenia súčasného vedenia bánk. Neistota manažmentu tradičných finančných inštitúcií rastie s postupujúcou digitálnou transformáciou. Vedúci manažéri sa musia naučiť a priznať si, že niektoré veci proste „nevedia“. Ak to však nebudú schopní urobiť, neotvoria sa svetu a nebudú sa aktívne usilovať o začlenenie sa do novej „digitálnej kultúry“, ale naopak sa budú snažiť nové trendy marginalizovať, bude to pre nich osudovou chybou.

Na záver sa vrátim k paralele s Legom. Mali by sme si zobrať príklad od jedného z najúspešnejších výrobcov hračiek, ktorý postavil svoj biznis na princípe, že všetky časti stavebnice sa dajú medzi sebou zamieňať. „Dobrá hra“ tak pri legu, ako aj vo finančnom systéme, preto bude závisieť od možností kombinácie jednotlivých častí finančného systému a ich spojenia s vonkajším svetom.

Autor je riaditeľ Saxo Bank pre strednú a východnú Európu

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.