07.08.2012, 00:05

Zarobiť môžete aj na poplatkoch

Master-limited partnerships sú jedným z menej známych investičných nástrojov.

Snímka: Reuters
Zdroj: Reuters

Príjmové investovanie je investičnou stratégiou, ktorá je zameraná na generovanie príjmu z úrokov a dividend a ich prípadné opätovné reinvestovanie do aktív generujúcich úroky a dividendy. Príjmové investovanie sa vo svete nulových úrokových mier stalo komplikovanejším, ale nie nemožným. Investori, pokiaľ chcú ostať v aktívach všeobecne vnímaných ako „bezpečné“, sa musia uspokojiť s nízkymi výnosmi, alebo nabrať trochu odvahy a vybrať pri hľadaní extra výnosu na prieskum menej osvetlených zákutí finačného trhu. Veľakrát budú prekvapení, čo všetko sa tam dá nájsť.

V tomto článku predstavujeme jeden z menej známych investičných nástrojov, tzv. master-limited partnerships, skrátene MLPs. MLP je špeciálna daňová štruktúra na americkom trhu, ktorá má tú výhodu, že ak vyplatí svojim investorom viac než 90% zisku vo forme dividend, nemusí platiť federálnu a štátnu korporátnu daň. MLPs teda vyplácajú vysokú pravidelnú dividendu, ktorá v sebe toto daňové zvýhodnenie obsahuje, čo sa odzrkadľuje na výške dividendového výnosu v porovnaní s inými sektormi.
MLP ako právna forma sa využíva hlavne na operovanie tzv. mid-stream energetických aktív. Štruktúru energetického priemyslu tvorí tzv. up-stream, čo je prieskum a ťažba energií (ropa a plyn), down-stream, čo je spracovanie energií napr. v rafinériách a mid-stream, ktrorý tvoria firmy transportujúce a uskladňujúce energie. Väčšina spoločností štrukturovaných ako MLP teda prevádzkuje ropovody, plynovody, produktovody a zasobniky na území USA a dá sa povedať, že fakticky vlastnia americkú energetickú infraštruktúru.

Snímka: Reuters
Zdroj: Reuters

Charakteristickou črtou tohto podnikania je, že ide o poplatkový biznis. MLPs preto vytvárajú veľmi stabilný príjem z transportu energií, ktorý je po odrátaní prevádzkových nákladov skoro celý distribuovaný investorom.

Benchmarkovým indexom MLP sektoru je Alerian MLP Index. Index je zložený z 50 MLPs, a momentálne má priemerný dividendový výnos 6%. Na porovnanie dividendový výnos blue chipového S&P 500 je 2%, a Russell 2000, ktorý obsahuje spoločnosti s menšou kapitalizáciou 1,6%.

Index je vedený v dvoch formách – ako cenový index (označenie AMZ), ktorý do výkonnosti nezapočitáva reinvestované dividendy a total-return index (AMZX), ktorý dividendy reinvestuje. Indexy začínali v roku 1996 na hodnote 100. AMZ má v súčasnosti hodnotu 389,67, čo je slušných 290% zisku z rastu hodnoty (8,53% p.a.). K tomu ešte prirátajte dividendu na priemernej úrovni 4-6% ktorá bola každý rok vyplatená a porovnajme to s výkonnosťou S&P 500 za rovnaké obdobie, ktorá bola 130%, čo je 5,15% p.a pri dividendovom výnose 2%.

Teraz sa pozrime, čo by sa stalo, keby sme dividendy reinvestovali do rovnakého portfólia MLPs, ktoré tvoria Alerian index. Keďže ako povedal Albert Einstein, zložené úročenie je najväčšia sila vo vesmíre, výkonnosť indexu (AMZX) by bola 1123%, čo predstavuje 16,28% p.a. Pri rovnakom postupe s S&P 500 by sme dosiahli zhodnotenie 205,26% čo je 6,95% p.a. Rozdiel je obrovký.

Ak tieto výnosy očistíme o riziko, napr. vo forme volatility alebo maximálneho historického poklesu, dostaneme tiež veľmi zaujímavé výsledky. Na jednotku trhového rizika, ktoré investor podstupuje vo forme volatility, dostane v MLP sektore vyšší výnos, než v prípade S&P 500. V roku 2001-2003 zaznamenal Alerian index pokles o 14%, zatiaľ čo S&P 500 stratil 47%. V panike v roku 2008 si S&P 500 odpísal 52%, zatiaľ čo Alerian index stratil 46%. Ale úplne najdôležitejšie je, že S&P 500 je stále 10% pod svojim maximom z roku 2008 pričom Alerian index 18% nad týmto maximom. Investori proste milujú pravidelný príjem, čo v súčasnom svete nulových úrokových sadzieb platí dvojnásobne.

V súčasnosti sa verejne obchoduje približne 110 MLPs na veľkých burzách a o niekoľko na mimoburzovom OTC trhu. Dividendové výnosy sa pohybujú od 3 do 15% a ak má investor čas na dobrú analýzu, môže si vyskladať zaujímavé portfólio aj sám. Kto čas nemá, môže investovať priamo do indexu prostredníctvom ETF (AMLP) alebo ETN (AMJ). AMJ ukazuje o trošku nižší tracking error, čo znamená, že vernejšie kopíruje vývoj indexu, než ETF. Keďže ide o relatívne jednoduchý biznis model, založený na poplatkoch, oplatí si dať trochu námahy, pozrieť sa na jednotlivé MLPs samostatne, ušetriť na poplatkoch za správu a pridať trošku do dividendového výnosu v porovnaní s indexom.

Aj keď má sektor za sebou veľmi silnú výkonnosť v minulosti, je tu niekoľko faktorov, ktoré vytvárajú predpoklady na podobnú výkonnosť minimálne zo strednodobého hľadiska 5-7 rokov. Za prvé, úrokové sadzby sú a zostanú nízko minimálne ďalšie dva roky a podľa môjho názoru ešte o niečo dlhšie. Trieda aktív vynášajúca takýto stabilný a vysoký výnos bude priťahovať voľné peniaze, ktoré hľadajú výnos, čo bude tlačiť trhové ceny nahor. Druhým faktorom je fakt, že USA v posledných rokoch investovali do infraštruktúry na ťažbu bridlicového plynu, ktorá priamo súvisí s biznisom, ktorý MLPs prevádzkujú. Bridlicový plyn je téma, ktorej treba venovať veľkú pozornosť, pretože môže zásadným spôsobom zmeniť energetickú bilanciu sveta.

Peter Bálint
Peter Bálint

portfólio manažér Infinity Capital

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.