Sledujte nás na Instagrame

@hospodarske_novinyFacebook
29.11.2013, 00:00

Slováci stratili motiváciu investovať. Úroky im nestačia

Podľa Štatistického úradu SR malo Slovensko ku koncu júna 2013 5.412.008 obyvateľov. Z globálneho pohľadu je to veľmi malý trh, napriek tomu má svoje zvláštne špecifiká. Jedným z nich je národná integrita, ktorá pramení zo spoločnej genézy a histórie. V praxi to znamená, že správanie jednotlivcov, a predovšetkým to investičné, nie je u nás v takej miere ovplyvňované náboženstvom, rasou či etnickou príslušnosťou.

Základným spoločným znakom, ktorý je charakteristický pre všetky regióny Slovenska, aj napriek postupnému zlepšovaniu, je pomerne nízka úroveň finančnej gramotnosti. Ak sa pozrieme do minulosti, ako spoločný menovateľ stále pretrváva absencia investorských návykov, vzhľadom na skutočnosť, že verejnosť využívala predovšetkým len „tradičné“ bankové investičné produkty, kde hlavnú úlohu zastupovali predovšetkým vkladné knižky. Ak by sme mali vyhodnotiť tzv. rovnosť šancí a investičných príležitostí vzhľadom na veľkosť trhu a dostupnosť informácií prameniacich predovšetkým z printových médií a internetu a možnosti mobility, nie je možné z tohto pohľadu vyhodnotiť žiaden región ako negatívne diskriminovaný.

Z pohľadu všeobecného využívania bankových služieb v podobe bežných účtov a termínovaných vkladov je správanie celoštátne rovnaké a definuje ho rovnaký trend. Vzhľadom na nízke úrokové sadzby stráca plošne investičná verejnosť záujem o presun peňažných prostriedkov z peňaženiek a bežných účtov na terminované vklady. Zdá sa, že sa vytratila motivácia, prémia v podobe úroku nie je v optike klienta dostatočne atraktívna. Napriek tomu majú slovenské domácnosti viac ako polovicu disponibilných zdrojov uloženú v bankových vkladoch.

Postupne sa však objavujú zmeny v investorskom správaní v podobe progresívnejšieho prístupu a vyššej flexibility. Časť investorov sa snaží hľadať iné investičné možnosti. Finálne je to však len zlomok. Približne len 50.000 Slovákov vlastní nejaký akcioví titul alebo dlhopis, ale len zhruba 3 % má investíciu v podielových fondoch. Z pohľadu využívania progresívnejších investičných riešení je výsledok, ktorý sme realizovali v spoločnosti Salve Investments na vzorke klientov veľmi zaujímavý. Najvyšší podiel klientov v pomere 54 % bol zo stredného Slovenska, západ dosiahol 28 % a východ len 18 %. Tento nepomer si vysvetľujeme odlišným spotrebiteľským správaním. Naproti tomu v zmysle priemernej výške investície podľa očakávaní víťazí západné Slovensko, predovšetkým Bratislavský kraj. Východné Slovensko zaostáva v tomto segmente za stredným len na úrovni niekoľkých percent.

Ďalším parametrom, ktorý ovplyvňuje investorské správanie, je vekové zloženie obyvateľstva. Na základe štatistík je najperspektívnejším investorom z pohľadu veku, investor okolo päťdesiatky, s najvyšším disponibilným zostatkom v podobe finančných aktív. Z tohto pohľadu sa ku potenciálne ideálnemu veku investora najviac blíži západný región s najvyšším priemerným vekom 40 rokov najmenej východ 36,9 a stred kopíruje celoslovenský priemer na úrovni 38,7 rokov.

Ak by sme chceli regionálne vyhodnotiť obľúbenosť samotného investovania, je potrebné zadefinovať jednotlivé pojmy a odlíšiť sporenie a investovanie. Vytváranie úspor je zhromažďovanie disponibilných príjmov, ktoré jednotlivec alebo domácnosť nespotrebuje a odloží pre budúcu spotrebu. Vzhľadom na ekonomické a sociálne prostredie ako aj na zvyklosti, najzodpovednejšími a najväčšími využívateľmi sporiacich produktov a sporiacich schém sú obyvatelia východného Slovenska. Ak by sme chceli artikulovať nejaký záver, je možné, že práve tento región bude v budúcnosti z pohľadu investovania posilňovať vzhľadom na skutočnosť, že nazhromaždené úspory predstavujú zaujímavý a potenciálny zdroj na financovanie investícii.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.