10.02.2016, 10:20

Tri "T" dnešného kapitalizmu (komentár dňa)

Tri "T" dnešného kapitalizmu (komentár dňa)

V kapitalizme 21. storočia hrá kreativita kľúčovú úlohu a je úzko prepojená s ekonomickým rastom a spoločenským rozvojom. Úspech a prosperita závisia najmä od troch „T“ kreativity –technológií, talentu a tolerancie, vyplýva z analýzy Martin Prosperity Institute. Na základe týchto troch faktorov bol skonštruovaný Global Creativity Index, ktorý ukázal, že najkreatívnejšou ekonomikou sveta za rok 2015 je Austrália pred Spojenými štátmi a Novým Zélandom.

V rámci Global Creativity indexu bola technologická vyspelosť krajiny hodnotená na základe veľkosti výdajov na vedu a výskum v percentách HDP spolu s mierou inovácií meraných počtom patentov na hlavu. Lídrom v technologickom hodnotení je Južná Kórea pred Japonskom a Izraelom.

Talent bol posudzovaný na základe podielu dospelých s terciárnym vzdelaním a podielu kreatívnej pracovnej sily v hospodárstve. Na prvom mieste talentového subindexu sa umiestnila Austrália pred Islandom a USA.

Subindex tolerancie bol tvorený na základe postoja spoločnosti k rasovým a etnickým imigračným menšinám a akceptácie sexuálnych menšín. Najtolerantnejšou krajinou je na základe tohto hodnotenia Kanada pred Islandom a Novým Zélandom.

V celkovom hodnotení získala titul najkreatívnejšej ekonomiky sveta Austrália pred Spojenými štátmi a Novým Zélandom. Medzi TOP 20 krajinami je až 15 z Európy- najmä severnej.

Kreativita vytvára priestor pre rýchlejší ekonomický rast a rast životnej úrovne. Postavenie v Global Creativity indexe je totiž pomerne silne korelované s výškou HDP na obyvateľa (koeficient korelácie 0,65), s konkurencieschopnosťou (koeficient korelácie 0,78) s podnikateľskou aktivitou ( koeficient korelácie 0,83), a celkovým spoločenským rozvojom ( koeficient korelácie 0,78). Naopak čím je vyššie postavenie krajiny v rebríčku, tým je jej spoločnosť menej príjmovo nerovná (koeficient korelácie – 0,23).

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.