09.07.2014, 11:28

Libra, ropa a indexy sú v červených číslach

Späť na článok