Krátkodobý nedostatok peňazí môže študent vykryť, napríklad, kontokorentným úverom, teda povolením ísť do mínusu na osobnom účte. Takýto typ úveru ponúka študentom väčšina bánk. Študent tak získa nižší úver, ktorý sa mu vždy po jeho splatení obnoví. Niektoré banky povolia prečerpať účet klientovi už po niekoľkých mesiacoch vedenia jeho účtu, teda za predpokladu, že mu naň prichádzajú pravidelne peniaze. V niektorých bankách tento pojem znamená, že mladý človek musí mať zamestnanie, iným stačí fakt, ak na účet prichádzajú peniaze. Niektoré finančné inštitúcie poskytnú študentovi kontokorent len ak má ručiteľa, alebo vinkulovaný vklad. Pri žiadosti o kontokorentný úver by si mal študent dobre rozmyslieť, či ho naozaj potrebuje. Banky si totiž neúčtujú len úrok, ale niektoré aj poplatok za poskytnutie úveru a aj poplatky pri jeho samotnom čerpaní.
ČSOB je ochotná schváliť takýto úver študentovi vysokej škody už po troch mesiacoch po založení ČSOB Študent konta. Podmienkou však je, aby mu na účet chodilo mesačne minimálne tisíc korún. Výhodou teda je okrem nulového poplatku za zriadenie úveru a žiadneho poplatku za vedenie úverového účtu najmä to, že banka nevyžaduje od študenta zabezpečenie. Ten si tak môže od banky požičať 6 000 korún a po ich vrátení čerpanie opakovať.
VÚB ponúka kontokorent so zabezpečením, v tom prípade môže klient čerpať úver až do 90 percent z hodnoty vinkulovaného vkladu, alebo nezabezpečený kontokorent. V druhom prípade je nielen vyšší úrok, ale klient musí mať pravidelný vlastný príjem minimálne počas posledných troch mesiacov, čo musí banke aj zdokladovať potvrdením od zamestnávateľa. Účet musí mať založený minimálne pol roka. Celková výška úveru bez zabezpečenia sa mu stanoví približne na úrovni 70 percent z kreditných obratov za posledné tri mesiace.
Poštová banka povolí majiteľovi Postkonto Junior ísť do debetu až do výšky priemerného mesačného príjmu poukazovaného na účet počas predchádzajúcich troch mesiacov. Od klienta teda vyžaduje pravidelný príjem. Pri novozriadenom účte však banka poskytne debetný ostatok ihneď, a to do výšky tritisíc korún.
Zabezpečiť úver ručiteľom, alebo vinkuláciou vkladu do výšky limitu úveru musia aj majitelia Basic konta od HVB Bank. Ručiteľ musí banke predložiť potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za posledný rok na tlačive banky, alebo výpis z účtu minimálne za posledné tri mesiace. UniBanka poskytuje k študentskému kontu kontokorent len za podmienky finančného krytia úveru.
Povolené prečerpanie má Tatra banka pre študentov už priamo v balíku TatraStudentMultiSet. Tento účet však musí mať študent otvorený minimálne pol roka a musí mu naň chodiť pravidelne príjem. Nemusí byť však len od zamestnávateľa, ale, napríklad, aj od príbuzných. Výška úveru potom závisí najmä od mesačných kreditov na bežnom účte, ich pravidelnosti a priemerného zostatku a úver prideľuje automaticky prehodnocovací mechanizmus. Keďže je však minimálna výška úveru päťtisíc korún, príjmy by sa mali pohybovať práve v tejto výške. Úrok Tatra banky pri tomto druhu úveru patrí medzi najvyššie.
Študentom denného štúdia na vysokej škole poskytuje Slovenská sporiteľňa kontokorentný úver za 9,35-percentný úrok, čo je najnižšie percento spomedzi bánk. Študent však musí mať ručiteľa s pravidelným príjmom, napríklad rodiča, alebo sa za úver zaručiť finančnou zábezpekou. Sporiteľňa zároveň vyžaduje, aby klient bol už minimálne v druhom ročníku na vysokej škole, na čo musí mať potvrdenie zo školy.
Ak chce študent čerpať kontokorent v Ľudovej banke, musí mať pravidelný príjem (od zamestnávateľa) a vedený účet minimálne tri mesiace. Klient však nemusí predkladať doklad od zamestnávateľa a banka nevyžaduje ani žiadnych ďalších ručiteľov.
Ak má majiteľ účtu Axion od Dexie banky vlastný príjem, môže získať kontokorentný úver od troch až do 40 tisíc korún. V tom prípade ručí len vlastným príjmom. Ak príjem nemá, úver je od dvoch do dvadsaťtisíc korún. Potrebuje však ručiteľa, ktorý musí byť poistený pre prípad smrti v Komunálnej poisťovni, alebo môže ručiť vinkulovaním finančného vkladu. Obaja však musia mať pravidelný príjem na účte minimálne tri mesiace.

Kontokorentné úvery pre študentov (v Sk)
  Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Úrok (v % p.a.) Poplatok za zriadenie Poplatok pri čerpaní (mesačne) Sankčný úrok (v %)
SLSP 10 000 20 000 9,35 2 % z úverového rámca 0,2 % z úverového rámca  26,4
ČSOB 6 000 6 000 9,6 0 0 20
Tatra banka 5 000 15 000 15 v rámci balíka služieb 0 25
HVB Bank  3 000 10 000 12,75 200 Sk ročne 0 28
UniBanka  5 000 od výšky zábezpeky 9,5 1 % z objemu  0,1 % z úverového rámca nie
Ľudová banka 7 000 trojnás. hrub. príj. (1) 10,75 1 % z objemu, min. 200 Sk  0 19
Poštová banka –- ohraničený príjmom (2) 12,8 1 % z objemu, min. 50 5 Sk 24
Dexia banka 2 000 20 000 10,7  1,5 % z objemu, min.100 Sk 0 20
VÚB - bez zabez. 5 000 100 000 15 0 0 25
VÚB - so zabez.  10 000 90 % zo zabezpečenia 13,5 0 0 25
(1) maximálne 100 000
(2) pre novozriadené osobné účty Postkont Junio maximálny limit 3 000 Sk
Zdroj: jednotlivé banky

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.