19.09.2012, 00:00

Poistenie pre ženy zdražie. Až o tretinu.

Ste žena a až doteraz ste si „užívali“ nižšie ceny pri životných poistkách? Ak už máte uzatvorenú zmluvu, nemusíte sa dočasne znepokojovať. Pozornosť by ste mali zbystriť pri nových poistkách. Po 21. decembri tohto roka už nebudú môcť poisťovne určovať mužom a ženám iné ceny. Pripravte sa preto na vyššie ceny.

Zmeny. Od 21. decembra
Podľa nariadenia Európskeho súdneho dvora musia byť ceny nových poistení rovnaké pre mužov a pre ženy od 21. decembra tohto roka, a to v rámci celej Európskej únie. Ako hovorí Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne, keďže tabuľky úmrtnosti a chorobnosti musia byť pre osoby rovnakého veku rovnaké bez ohľadu na pohlavie, poistné sa vyrovná na jednotnú sadzbu, čiže zdražie ženám a zlacnie mužom. „O niečo viac sa to dotkne žien v strednom a vo vyššom veku. Nové – tzv. unisex – pravidlo platí pre nové poistné zmluvy účinné od 21.12., staré zmluvy zostávajú nezmenené.“ Podľa Kataríny Vargovej, manažérky interných sietí poisťovne Kooperativa, táto zmena sa najviac dotkne žien v strednom a vo vyššom veku. „Zjednotením sadzieb pre obe pohlavia ženám zdražie poistenie pre prípad smrti a zlacnie poistenie pre prípad dožitia a mužom naopak.“ S tým súhlasí aj Šimon Kollár, marketingový manažér Wüstenrot poisťovne, ktorý tvrdí, poistné sa zvýši tiež pri produktoch životného poistenia, ktoré kryjú riziká dožitia a diagnostikovania kritických chorôb. „Mužom zdražejú napríklad riziká diagnostikovania kritických chorôb či dávok za práceneschopnosť.“ Pokiaľ už zmluvu o životnom poistení máte uzatvorenú, poistné podmienky a poistné ostávajú nezmenené. „Závisí to však od typu zmeny, či sa vám celkové poistné prepočíta na nové sadzby alebo nie,“ spresňuje Lucia Makayová, hovorkyňa Generali Slovensko poisťovne.

 

Dnes. Ženy majú lacnejšie poistenie
V súčasnosti sa poistné v životnom poistení počíta na základe veku, pohlavia a zdravotného stavu poisteného. Týka sa to okrem rizika úmrtia aj poistenia kritických chorôb a invalidity. Muž a žena v rovnakom veku majú inú očakávanú dĺžku života a tiež inú pravdepodobnosť ochorenia na niektorú zo závažných chorôb. „Z tohto dôvodu majú v súčasnosti ženy lacnejšie poistenie pre prípad smrti, a spravidla tiež v prípade kritických chorôb a invalidity. V závislosti od veku môže byť ich poistenie aj o 30 – 40 percent lacnejšie než poistenie mužov,“ hovorí Judita Smatovaná z Union poisťovne. Na poistné v súčasnosti môžu mať vplyv aj iné faktory, napríklad vek, zdravotný stav poistného i poistná doba. „Rozdielne výšky poistného pre rôzne skupiny klientov sa určujú na základe dlhodobého sledovania štatistických údajov a rozdiely vo výške poistného,“ konšattuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny.
 

Poistný kmeň. Koľko žien majú poisťovne?

Union poisťovňa

 V ich poistnom kmeni prevažujú ženy. V súčasnosti stále ponúkajú poistenie so starými sadzbami. Menšie úpravy v produktoch plánujú spolu so zmenou na unisex sadzby. Do konca roka pripravujú špecifické ponuky na výhodné životné poistenie pre vybrané skupiny žien.

Kooperativa

 Pomer životných poistiek je približne 50 : 50. Uzatvárajú si ich priemerne vo veku 30 rokov na priemernú sumu 2 500 eur. V správaní mužov a žien pri uzatváraní poistných zmlúv nie sú veľké odchýlky.

AEGON

SlovenskoČastejšie poisťujú mužov ako ženy. V priemere medzi 100 poistenými osobami je 60 mužov a 40 žien. Poistná suma je u mužov vyššia ako u žien, v niektorých pripoisteniach je to až o 30 %. 

ČSOB poisťovňa

 Ich poistný kmeň je rozdelený približne na 50 percent mužov a 50  percent žien. Pri jednotlivých rizikách evidujú malé percentuálne rozdiely. Ženy si napríklad viac poisťujú riziko vážnych chorôb ako muži. Keďže obvykle muž je živiteľom rodiny, muži sa poisťujú na vyššie poistné sumy, aby v prípade výpadku ich príjmu bola rodina zabezpečená.

Poisťovňa Generali Slovensko

Pri väčšine rizík, ktorých ceny sú rozdielne na základe pohlavia, majú približne rovnaký pomer poistených mužov a žien. Rozdielna je situácia pri poistení pre prípad smrti, kde sa výraznejšie prejavuje, že muži sú živitelia rodiny. Takisto aj pri poistení dočasnej práceneschopnosti je mierne vyšší podiel poistených mužov ako žien.

Číslo: 50:50 - pomer žien a mužov pri životnom poistení


Cenník. Príprava nových produktov 

Viaceré oslovené poisťovne sa zhodli v tom, že na zverejnenie cenníka platného k 21. decembru majú ešte dostatok času. Napriek tomu pre HN prezradili aspoň niečo. Róbert Tóth, marketingový manažér z AEGON Slovensko potvrdil, že finálne verzie poistných sadzieb ešte nie sú pripravené. „V súlade s odporúčaním európskej komisie nebudeme vzťahovať výluky v poistnom krytí na tehotenstvo a materstvo. Napríklad v súčasnosti pri poistení hospitalizácie bola výluka pre prípade spojeného s tehotenstvom. V nových podmienkach sa už nebude výluka nachádzať.“ Úprava produktov a výšky poistného je v štádiu príprav aj podľa Lucie Muthovej, riaditeľky Odboru firemnej komunikácie v Allianz – Slovenskej poisťovne. V ČSOB poisťovni podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej pripravujú nové produkty životného poistenia, ktoré budú plne rešpektovať novú legislatívu. „Pripravujeme nový variabilný produkt životného poistenia s novými parametrami a s možnosťou poistenia nových rizík. Poistné bude rovnaké pre obidve pohlavia.“ Nové ceny poistenia ešte nezverejnila ani Generali Slovensko poisťovňa. „Momentálne sa klienti poisťujú stále za „staré“, doteraz platné ceny. Pre ženy je výhodnejšie uzatvoriť si poistenie teraz ako na budúci rok,“ radí Lucia Makayová.

 

Chyby. Čomu sa vyhnúť
Podľa skúseností poisťovní sa ženy spravidla poisťujú na nižšie poistné sumy ako muži. Tiež väčšinou platia nižšie poistné do sporivej zložky. „Poistiť je vhodné riziká, ktoré v prípade, ak nastanú, môžu finančne ohroziť život ženy a jej rodiny. Sú to úrazové riziká – najmä trvalé následky úrazu, ďalej poistenie pre prípad kritických alebo závažných chorôb, invalidita, hospitalizácia a v prípade zarábajúcej ženy s rodinou aj poistenie pre prípad smrti,“ spresňuje Judita Smatanová z Union poisťovne. Výška poistných súm závisí od výšky príjmu poistenej ženy, poistné plnenie by malo pomôcť preklenúť obdobie aspoň jedného roka po vážnej poistnej udalosti. Podľa Róberta Tótha z AEGON Slovensko, častou chybou klientov je, že v prípade poistnej udalosti bez trvalých následkov očakávajú neprimerané poistné plnenie aj v prípade, ak ich poistná suma bola na dolnej hranici poistnej sadzby. Ženy by mali myslieť viac na vlastné zabezpečenie aj podľa Lucie Muthovej z Allianz – Slovenskej poisťovne. „Nespoliehať sa na príjem manžela a nezabúdať na dôchodok. Dôvodom je aj nižší príjem žien ako mužov, možné zdravotné problémy, malé nemocenské alebo starostlivosť o člena rodiny.“

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.