Úverovať klientov bez vlastných príjmov, napríklad študentov, je pre každú z bánk rizikové. A keďže ešte stále parlament neschválil spoplatňovanie vysokoškolského štúdia, do rozširovania produktov pre tento segment zákazníkov sa banky zatiaľ výraznejšie ani nehrnú. Aj keď prvé lastovičky už na trhu sú. Zamerali sa najmä na prefinancovanie nákladov spojených so štúdiom v zahraničí, alebo nákladov spojených s brigádami v cudzine. V každom prípade však už môže študent nájsť v ponuke úver, napríklad s odložením splácania samotnej istiny úveru. Samozrejme, netreba zabudnúť, že odloženie splácania istiny úver predraží.

Slovenská sporiteľňa
Sporiteľňa má v ponuke dva typy úverov, ktoré môžu získať študenti druhého a vyšších ročníkov dennej formy vysokoškolského štúdia vo veku od 18 do 26 rokov. Prvým je bezúčelový úver od 50 000 Sk do 150 000 Sk. Študent čerpá úver postupne, v jednom školskom roku maximálne do výšky 30 000 Sk. Počas štúdia klient platí len úroky za úver a príslušné poplatky, napríklad za správu úverového účtu. Splácanie samotnej istiny môže počas štúdia odložiť. Úver musí splatiť do piatich rokov po ukončení štúdia, maximálne však do desiatich rokov od poskytnutia úveru. Bezúčelový úver môže čerpať aj jednorazovo v sume 50 000 korún.
Účelový úver môže byť použitý na pokrytie nákladov na študijné, jazykové alebo pracovné pobyty v zahraničí. Zdokladovať účel môže študent až v dvoch etapách. Pred poskytnutím úveru dokladmi preukazujúcimi účelovosť úveru (napr. Zmluva o zabezpečení účasti na programe alebo inak označená zmluva so sprostredkovateľskou agentúrou) a počas pobytu v zahraničí alebo po návrate zo zahraničia dokladmi preukazujúcimi použitie prostriedkov z úveru vo výške min. 80 percent (napr. faktúra, letenka a pod.). Úver sa čerpá jednorazovo na základe zdokladovania účelu úveru, pričom lehota splatnosti je max. do 5 rokov od jeho poskytnutia. Počas pobytu v zahraničí študent platí splátku, ktorá pokrýva úroky a poplatky. Úroková sadzba spotrebných úverov pre študentov je iba 7,8 percenta, a ak je ako zábezpeka použitá nehnuteľnosť, len 6 percent ročne. Inak potrebuje jedného ručiteľa alebo finančnú zábezpeku.

Všeobecná úverová banka
Študenti vysokej školy, ktorí majú založené Start konto, môžu získať úver vo výške až 100-tisíc korún. Doba splatnosti úveru pri jednorazovom čerpaní je 5 rokov a klient má možnosť odložiť splácanie istiny úveru po ukončení štúdia, maximálne však na polovicu celkovej splatnosti, čo je 2,5 roka. Dovtedy platí len úroky a poplatky. Ak sa však študent rozhodne čerpať úver postupne, čerpá ho štyri roky, pričom istinu začne splácať až po poslednom čerpaní úveru. Čerpanie a splácanie úveru tak trvá osem rokov. Aj tento úver musí byť zabezpečený solidárnymi dlžníkmi (rodičmi).

HVB Bank
Banka poskytuje len účelový úver a to na prefinancovanie nákladov študentov spojených s programami typu Work & Travel. Je tak určený všetkým študentom denného štúdia vyšších odborných a vysokých škôl do 26 rokov, ktorí by radi strávili leto v zahraničí a zarobili si peniaze prácou. Podmienkou poskytnutia úveru je cestovať prostredníctvom agentúry CKM 2000 Travel, Bakalári, CCUSA, Lotty, Sapa alebo Student Agency. Minimálna výška úveru je 30-tisíc korún a maximálna výška môže byť len do výšky nákladov preukázaných zo strany sprostredkujúcej agentúry (t. j. programový poplatok agentúre, náklady na letenku, víza, letiskové poplatky, povinná hotovosť a pod.). Časť úveru, určená na úhradu poplatkov, ide priamo na účet agentúry. Ostatné peniaze dostane študent na svoje konto v HVB, ktoré si musí založiť. Termín čerpania závisí od termínov splatnosti poplatkov, ktoré určí agentúra. Počas pobytu v zahraničí treba splácať len úroky plynúce z úveru. Po návrate z pobytu, najneskôr však do 15. novembra príslušného roka, môže klient splatiť úver v celej výške bez dodatočných poplatkov, alebo spláca úver v určených mesačných splátkach počas dvoch rokov.
Samozrejme, aj za takýto úver sa musí študentovi niekto zaručiť. Zároveň si musí platiť aj poistenie splácania úveru. Úroková sadzba úveru sa pohybuje pri úvere poskytnutom v korunách od 7,25 percenta, pri úvere v dolároch od 5,9 percenta a pri úvere poskytnutom v eurách od 6,3 do 10,4 percenta. Závisí od bonity klienta, teda od výšky zabezpečenia.
UniBanka
Banka ponúka spotrebný úver pre študentov od 30- do 70-tisíc korún s možnosťou odloženia splácania istiny. Doba splácania je od jedného do piatich rokov a úroková sadzba od 8,95 percenta. Ak chce študent financovať, napríklad, náklady na brigádu v zahraničí, môže čerpať úver až do 100-tisíc a úrok je od 8,45 percenta. Ako zabezpečenie banka požaduje ručiteľa, ktorým môže byť aj rodič alebo vkladový produkt v UniBanke.

Ľudová banka
Ľudová banka má úver na financovanie dennej formy štúdia na vysokej škole (aj doktorandské štúdium). Čerpanie úveru prebieha postupne. Vždy na začiatku každého akademického roka po predložení potvrdenia o návšteve školy banka prevedie študentovi na účet zmluvne dohodnutú sumu od 10- až do 25-tisíc korún. Celková výška úveru však môže byť minimálne 50-tisíc maximálne až 150-tisíc korún. Úver môže splácať nielen počas štúdia, ale aj po ňom, lebo doba splatnosti je minimálne jeden rok a maximálne až dvojnásobok doby štúdia, teda 10 alebo 12 rokov. Ak ide o existujúceho klienta, musí mať v banke vedený účet tri mesiace a na účet mu musí byť pripisovaný mesačný príjem. Ak ide o nového klienta, musí si zriadiť účet v banke, musí sa mu pripísať aspoň jeden príjem na tento účet. Zároveň musí predložiť výpisy z účtu ručiteľa z inej banky, alebo výplatné pásky za posledné tri mesiace. Ak ide o úver do 75-tisíc, študent potrebuje jedného ručiteľa. Ak ide o vyššiu čiastku dvoch. Výhodou je nulový poplatok za vedenie úverového účtu a aj žiadny za poskytnutie úveru.

OTP Banka
Spotrebné úvery od OTP Banky môžu byť použité na úhradu nákladov spojených so štúdiom u nás alebo v zahraničí. Počas štúdia klient spláca banke len úroky, následne aj istinu. Keďže klient nemá pravidelné príjmy, banka vyžaduje solidárnych dlžníkov. Úroková sadzba je o tri percentá nižšia ako pri klasických spotrebných úverov, to znamená už od 6,65 percenta. Je to najnižší úrok spomedzi bánk.

Ostatné banky
Aj ostatné banky majú medzi svojimi spotrebnými úvermi často účel vzdelávanie. Väčšinou však ide o klasické spotrebné úvery, ktoré musia študenti začal splácať hneď po poskytnutí úveru už aj s istinou.

Podmienky spotrebných úverov pre študentov (v Sk)
  Poplatok za poskytnutie Úrok (v %) Vedenie úverového účtu Max. / min. úverový rámec Možnosť odkladu splátok istiny
SLSP - bezúčelový úver 2 % z objemu 7,8 (1) 40 mesačne 50 000 / 150 000 počas štúdia
SLSP - účelový úver 2 % z objemu 7,8 (1) 40 mesačne 50 000 / 100 000 počas pobytu (4)
VÚB spotrebný úver pre mladých 2 % z objemu, min. 1 000  9,9 80 mesačne 20 000 / 100 000 do ukončenia štúdia 
HVB Bank - Úver Travel 1 % z objemu, min. 500  od 7,25 (5)  0 30 000 / 100 000 počas pobytu v zahraničí (3)
UniBanka  1 % z objemu od 8,45 30 mesačne 30 000 / 70 000 (2) počas štúdia
Ľudová banka 0 7,95 0 50 000 / 150 000 nie
OTP Banka 1% z objemu  od 6,65  30 mesačne 50 000 / 200 000 počas štúdia, max. 5 rokov 
(2) Až do 100 000 Sk ak sa jedná o úhradu nákladov na brigádu v zahraničí
(1) ak je úver zabezpečený nehnuteľnosťou, úrok 6 %
(3) najneskôr do 15.11. roku absolvovania pobytu
(4) pracovného, študijného, či jazykového
(5) ak je úver čerpaný v slovenských korunách. Ak je úver v eurách, úrok je od 6,3 %, ak v dolároch, od 5,9 %

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.