17.06.2008, 00:00

Martinka: Piešťanské kúpele chcem dostať späť

Napriek tomu, že sa Karol Martinka rozhodol poskytnúť Hospodárskym novinám rozhovor, osobné stretnutie odmietol. Pristúpil na otázky zaslané cez e- mail, prostredníctvom ktorého nám poslal i svoje odpovede.

Vo vašom vyhlásení približne spred mesiaca ste uviedli, že ešte zvážite či budete žiadať o vrátenie Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. Čo sa za ten čas zmenilo?
Moje váhanie ohľadne vrátenia SLKP urýchlili pribúdajúce informácie o znepokojujúcej hospodárskej situácii v Piešťanských kúpeľoch a nemalou mierou k môjmu rozhodnutiu prispela aj stúpajúca podpora zo strany zamestnancov.

Na privatizáciu je potrebná väčšinou finančná podpora banky, našli ste takú, ktorá vás podporí?
Nepoznám banku, ktorá by na základe ekonomickej situácie v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany poskytla úver, keďže kúpele už nemajú čím ručiť. Rokujem však s investorom. O ďalších krokoch sa dozviete v príhodnom čase.

Maďarskí investori Danubia Hotels Group k dnešnému dňu preinvestovali 1,5 miliardy korún. Myslíte si, že je za týchto podmienok možná reprivatizácia?
Tvrdia síce, že investovali okolo 1,5 miliardy korún. Rád by som však vedel, kto tieto investície poskytol. Azda mali na mysli len investície z čerpaných úverov, ktoré v konečnom dôsledku musia zaplatiť zasa len kúpele Piešťany? Preto museli zaťažiť celý nehnuteľný majetok kúpeľov - budovy i pozemky - v prospech Tatra banky alebo zdroje čerpali z prepustenia pracovníkov. Od roku 2000 do 2007 sa stav zamestnancov znížil z 2 209 na 1 379, t. j. o 830 pracovníkov menej z Piešťan a okolia, ktorých rodiny boli stratou zamestnania iste existenčne poškodené. To za normálnej prevádzky činí ročne asi 240 miliónov korún. Táto hodnota za viac ako päť rokov predstavuje celkovú kúpnu cenu. Alebo investoval Sir Bernard Schreier z vlastných zdrojov? Za čo mimochodom dostal už v roku 2004 od prezidenta pána Schustera štátne vyznamenanie?

Pochybujete o ich investíciách?
Ak je to tak - koľko investoval CP Holdings alebo pán Schreier osobne? Preto nemôže dávať ľuďom riadne platy? Preto odchádzajú? To sa investuje, keď si na to berie úver z banky. Je to celkom pekná suma, približne 700 milión korún z úveru, 240 miliónov ročne za prepustených zamestnancov. Ale čo potom? Potom niečo predá, ako napríklad hotel Slovan? Mimochodom, mohol by prezradiť, kam sa investovalo 1,5 miliardy korún? Pretože doteraz všetci, ale skutočne všetci nad tým krútia hlavou. Papierovo to možno sedí, ale prakticky by to malo byť viac vidno! Možno by stačilo urobiť odborný posudok, či tieto investície neboli predražené! A ak niekto investuje 1,5 miliardy, mal by zisk poskočiť aspoň o 150 miliónov, aby sa investícia v primeranom čase 10 rokov vrátila. Ak je to úver, mal by byť zisk ešte vyšší. Kúpele však dospeli, čo sa zisku týka, k opačnému výsledku! 27. augusta 2007 v denníku Pravda, citujem: "Cicutta poverili poslanci o odpredaji akcií na júlovom rokovaní. Dôvodom bola nespokojnosť s výnosmi získanými z kúpeľov. Od opakovanej privatizácie v roku 2002 získalo mesto dividendy len vo výške asi 1,5 milióna korún, ak spoločnosť dosahuje viac ako miliardový obrat.“ Mesto má pritom asi 10-percentný podiel. Kúpele si do roku 2015 naplánovali ďalšie investície v objeme ďalších 1,5 miliardy korún.

Nazdávate sa, že svoj záväzok nesplnia?
Rád by som vedel z čoho, a čo bude nutné predať, ak už nebude čo založiť. Pán Schreier v roku 2015 sa dožije pekných 98 rokov. 11. februára 1999 denník Národná obroda písala o kauze Piešťanské kúpele, nám napríklad vyčítala, že v roku 1996 Slovenské liečebné kúpele Piešťany dosiahli zisk len 94,3 milióna korún. Valné zhromaždenie SLKP rozhodlo podľa informácií Mestského úradu v Piešťanoch vyplatiť takmer 90-percent tejto sumy na dividendách. Vzhľadom na nízky podiel mesto vlastnilo len 3,8 percenta akcií v SLKP, mestu sa ušlo približne 2,5 milióna korún. Kúpele zavádzajú občanov prostredníctvom svojej hovorkyne, ktorá v tlačovej agentúre uviedla pre bežného človeka nič nehovoriaci prevádzkový hospodársky výsledok za rok 2007, ktorý bol 280-tisíc korún, čo vyvoláva pre čitateľov síce smiešny, ale pozitívny zisk na úrovni živnostníka - obuvníka, ale v Hospodárskych novinách v pozvánke na valnú hromadu boli nútení vyjsť s problémom na svetlo sveta a tu uviedli konečný hospodársky výsledok, ktorý vykázal stratu 24,9 miliónov korún. Myslím si, že tieto čísla nemôžu byť problémom reprivatizácie, skôr naopak.

Pri privatizacii v roku 2002 Danubia Hotels Group zaplatili štátu 1,3 miliardy korún za skoro 90-percentný podiel kúpeľov. Spoločnosť zamestnanacov piešťanských kúpeľov získala väčšinový podiel za 302 miliónov. Tieto čísla sú v zjavnom nesúlade. Aký mate na tento údaj názor vy? Je podľa vás adekvátna suma 300 miliónov za Slovenské liečebné kúpele Piešťany?
Nedajú sa porovnať privatizácie, ktoré prebehli s odstupom šiestich rokov. Za ten čas sa zmenili cenové relácie. Okrem toho, my sme kupovali menší majoritný balík akcíí, len 51 percent. Naša kúpna cena bola 602 miliónov korún, s dohodou s FNM, že polovicu kúpnej ceny je možné splatiť investovaním do podniku, čo bola v tom čase bežná prax.

Ústavný súd vám dal rozhodnutím za pravdu, neuznal vám však odškodné. Na čom postavíte žalobu tentoraz?
Odškodné na Ústavnom súde nemá absolútne žiadnu súvislosť s odškodným, ktoré môžem žiadať z titulu neopodstatneného trestného stíhania a nesmiernych materiálnych a nemateriálnych strát, ktoré som v priebehu ôsmich rokov utrpel. Podaním na Ústavnom súde som sledoval jediný cieľ, aby sa došetrovanie mojej kauzy nevlieklo desiatky rokov, niekedy vyšetrovateľ neurobil rok a pol jediný úkon, a tak som žil neustále v právnej neistote. Odškodné bolo len symbolické, a súd mi ho nepriznal s tým, že vyslovenie porušenia môjho práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ako aj prikázanie odboru vyšetrovania pri ministerstve vnútra a Krajskej prokuratúre v Bratislave konať bez zbytočných prieťahov je dostačujúce.

Vo vašom vyjadrení pre médiá ste povedali, že existujú dôkazy politického tlaku vtedajších vládnych strán?
Dôkazy týkajúce sa politického tlaku na vrátenie Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany nechcem z taktických dôvodov pred začatím súdneho konania bližšie špecifikovať.

Trestné stíhanie prokurátor ukončil na základe nedostatku dôkazov voči vašej osobe. Vyjadril sa, že to boli iba dohady. Nedostatok dôkazov však nemusí znamenať nevinu?
Omyl. Špeciálny prokurátor nezastavil trestné stíhanie ani nie pre nedostatok dôkazov, ani nie preto, že to boli dohady, ale pre moju nevinu. Nedostatok dôkazov vyčítal vyšetrovateľovi a prokuratúre krajský a Najvyšší súd vo svojich uzneseniach z rokov 2001 a 2002. Potom sa vrátila vec na došetrenie a po troch rokoch spis uzavrel vyšetrovateľ s tým, že má všetky dôkazy. Avšak všetky relevantné dôkazy vyhodnotil špeciálny prokurátor nasledovne - citujem: "Z vykonaných dôkazov nepochybne vyplýva, že členovia výkonného výboru Fondu národného majetku a prezídia Fondu národného majetku neboli uvedení do omylu a ani nekonali v dôsledku omylu alebo s nedostatkom znalostí rozhodujúcich skutočností. Z vykonaných dôkazov je nesporné, že spoločnosť Spoločnosť zamestnancov piešťanských kúpeľov a neskôr Vadium Group si riadne plnili zmluvné platobné podmienky voči Fondu národného majetku. Okrem toho je potrebné poukázať aj na zabezpečenie záväzku kupujúceho splatiť kúpnu cenu Fondu národného majetku zriadením záložného práva k prevádzaným cenným papierom, ktorá skutočnosť vylučuje úmyselné zavinenie k predpokladanému následku - vzniku škody. Nedošlo tak k naplneniu subjektívnej stránky trestného činu podvodu.“ Preto dňa 15. júna 2006 trestné stíhanie voči mojej osobe zastavil, nakoľko skutok, ktorého som sa mal dopustiť, nie je trestným činom.

Na základe akých dôkazov si boli rakúske orgány isté vašou nevinou a aj na základe medzinárodného zatykača vás nevydali slovenským súdom? Viedenské súdy konštatovali, že vo vašom prípade nejde o podvod. O čo teda ide podľa vás?
Rakúske úrady ma nevydali, resp. vydanie mojej osoby na trestné stíhanie na Slovensko označili za neprípustné. Viedenské súdy rozhodovali na základe žiadostí, ktoré boli postupne doložené v podstate celým spisovým materiálom, teda, že rozhodovali na základe rovnakých dôkazov ako slovenské orgány činné v trestnom konaní. Vyšší krajinský súd vo Viedni ich všetky zamietol z dôvodu, že moje konanie nenaplnilo skutkové podstaty trestných činov, z ktorých som bol obvinený, inými slovami, že v mojom konaní nevidia nič trestné. Teda ich právny názor je v podstate rovnaký ako rozhodnutie a odôvodnenie špeciálneho prokurátora, ktorý trestné stíhanie zastavil. Na vašu otázku, o čo teda ide podľa mňa, ak nejde o podvod. Môj osobný názor je, že ak stíhali za moje konanie mňa, mali by stíhať každého podnikateľa.

Môže sa zdať, že váš pobyt v Rakúsku bol len útekom a nie cestou za spravodlivosťou. Prečo, keď tvrdíte, že ste nevinný, ste sa nevrátili na Slovensko? Momentálne vládne strany sú vám blízke a ako sám tvrdíte, počas Dzurindovej vlády bolo uznané systematické porušovanie vašich práv. Prečo ste sa teda nevrátili?
Čas ukázal, že návrat na Slovensko v čase trestného stíhania by bol veľkou chybou. Som rád, že som sa riadil radou svojho rakúskeho právnika, ktorý mi odporučil zostať v Rakúsku. Uznesenia Krajského súdu v Bratislave a Najvyššieho súdu v Slovenskej republike, ako aj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré konštatovali porušovanie procesných pravidiel, mojich práv na obhajobu, ako aj porušenia práv vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky a Dohovoru o ochrane ľudských práv, len potvrdzujú, že návrat do takto zmanipulovaného procesu by poznačil mňa a moju rodinu ešte vo väčšej miere.

Myslíte si, že keby ste sa na Slovensko počas procesu vrátili, zmení to niečo?
Áno, návrat na Slovensko počas procesu by niečo zmenil. Päť rokov by som nevinne - ako ukázalo napokon vyšetrovanie - sedel vo vyšetrovacej väzbe a štát by sa musel vyrovnať aj s touto mojou krivdou. Vďaka môjmu rozhodnutiu zostať v Rakúsku bude štát tejto zodpovednosti ušetrený.

Aké sú momentálne vaše vzťahy s Vladimírom Mečiarom? Stretávali ste sa počas vášho pobytu v Rakúsku?
Od roku 1998 som sa s ním stretával rovnako ako s Mikulášom Dzurindom.

Čo hovoríte na reakcie, ktoré si myslia, že ak vyhráte súdny spor, bude to iba z dôvodu vládnutia momentálnych politických strán?
Ústava Slovenskej republiky zaručuje nezávislosť a nestrannosť súdnictva, a keďže súdy konali nezávisle od politickej klímy i počas môjho trestného stíhania, som presvedčený o ich nezávislosti aj v tomto prípade.

Žalovali by ste štát, aj keby vo vláde boli predchádzajúce vládne strany?
Úprimne povedané, bolo by mi milšie, keby musela znášať zodpovednosť predchádzajúca vláda, ktorej "volebný program“ celé neodôvodené stíhanie naštartoval, ako súčasná vláda, ktorá bude musieť v tomto prípade naprávať prešľapy bývalej vládnej garnitúry.

Pokiaľ bude žaloba o neplatnosť vrátenia akcií úspešná, budete žalovať SR o náhradu skutočnej škody a ujdeného zisku?
Áno.

Môžete konkretizovať sumu, ktorú budete požadovať?
To je veľmi predčasné.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.