Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) Banská Štiavnica spravuje 289 vodných nádrží s celkovým objemom takmer dve miliardy kubických metrov vody. Ďalších 50 menších priehrad majú v správe mestá a obce, prípadne iné organizácie. SVP každoročne vykonáva na vodných dielach opravy za približne 50 mil. Sk, ale pre optimálne zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti by potreboval aspoň 300 mil. Sk. Celková rekonštrukcia a opravy vodných diel si v najbližších rokoch vyžiadajú 560 mil. Sk. Je to v súlade s programom protipovodňovej ochrany do roku 2010, ktorý vláda SR schválila pred tromi rokmi.
"Po vlaňajších povodniach v júli a v auguste, ktoré najviac postihli Nemecko, Rakúsko a Česko, Európska komisia sčasti umožňuje financovanie preventívnych protipovodňových opatrení z jej zdrojov," povedal technicko-prevádzkový riaditeľ SVP Ladislav Podkonický. Podnik v súčasnosti pripravuje projekty, ktoré budú financované z ISPA sumou približne 3,2 mld. Sk. Medzi najaktuálnejšie úlohy patrí ochrana intravilánov Bratislavy, Banskej Bystrice a rekonštrukcia koryta Torysy v Prešove. SVP pripravuje aj ďalšie stavby, pričom z európskych fondov očakáva v rokoch 2003 až 2006 takmer 6,2 mld. Sk.
V súlade s Generelom ochrany a racionálneho využívania vôd - II (vydanie z roku 2002) sa navrhuje do roku 2010 dokončiť projektovú prípravu a realizovať niekoľko projektov. Je to vodná nádrž Slatinka na Slatine, kde je už vypracovaná projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia. Realizáciou stavby dôjde i k zlepšeniu ekologických podmienok na strednom a dolnom toku Hrona. Ďalej je to priehrada Tichý potok na Toryse pre zásobovanie pitnou vodou Prešova a Košíc, na ktorú je vypísaná verejná súťaž na projektovú dokumentáciu, stavebný zámer a štátnu expertízu. Rozpočtový náklad týchto verejnoprospešných stavieb sa odhaduje na 7,2 mld. Sk, ktoré by sa mali vykryť zo štátneho rozpočtu alebo zo zahraničných zdrojov.

Vyše tristo vodných diel

Na Slovensku je vyše tristo vodných diel. Najviac ich je na Váhu, potom na juhu Slovenska a v okolí Banskej Štiavnice sa zasa nachádzajú historické vodné diela. Medzi najväčšie vodné priehrady v SR patrí Oravská priehrada, Liptovská Mara a Zemplínska šírava. Okrem nich existujú priehrady, ktoré slúžia ako vodné zdroje a nesmú sa využívať na rekreačné účely. Je to Hriňová, Klenovec, Bukovec, Málinec, Nová Bystrica, Starina, Rozgrund a Turček.
Vodné nádrže v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku

Kraj

Nádrže

Objem (tis. m3)

Bratislava

19

200 251

Trnava

29

26 293

Trenčín

32

49 463

Nitra

64

71 143

Žilina

11

808 440

Banská Bystrica

75

78 520

Košice

36

440 102

Prešov

23

235 230

Spolu

50

1 909 442

Zdroj: SVP, š. p.

Zvýšená hladina rieky Váh o viac ako 1 meter spôsobila, že Vodné dielo Žilina muselo prepúšťať vodu všetkými priepustmi. Nadmerné množstvo vody v koryte znemožňuje tiež populárne splavovanie Váhu na pltiach. Snímka: TASR - Pavol Ďurčo, 26. júla 2001, Žilina

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.