20.07.2014, 00:00

Zelené fondy sú v móde, zarobte na nich

Na finančnom trhu pribudol nový investičný nástroj Nova Green Energy Fund, ktorý je určený špeciálne pre investorov zo strednej  a východnej Európy. Jeho výnimočnosť spočíva najmä v mimoriadne priaznivom pomere stabilných výnosov s minimálnym rizikom.

Viac o tomto fonde v rozhovore pre Finweb.sk prezradil Juraj Dvořák, predseda investičnej komisie Nova Green Energy a konateľ spoločnosti Deluvis, ktorá na Slovensku fond distribuuje.

Ako by ste stručne charakterizovali  Nova Green Energy Fund?
Nova Green Enery Fund  (NGEF) je otvorený podielový fond kvalifikovaných investorov, ktorý investuje do obnoviteľných zdrojov energie. Ide o jediný fond tohto druhu v Čechách a na Slovensku. Vďaka garantovaným výkupným cenám energie má tento fond potenciál prinášať výnosy vo výške 7 až 9 % ročne. „Zelený fond“ v sebe spája zodpovednosť k životnému prostrediu s nadpriemernými výnosmi a aj z hľadiska bezpečnosti je jasnou alternatívou k štátnym dlhopisom.

Kto môže vstúpiť do fondu kvalifikovaných investorov?
Kvalifikovaný investor je zákonom definovaný ako niekto, kto už investoval na finančných trhoch. V podstate to môže byť každý, kto o sebe písomne prehlási, že už niekedy nakúpil podielové listy či podielové fondy, akýkoľvek dlhopis, akcie alebo derivát.  

Aké sú finančné limity pre investovanie do NGEF?
Primárnym spôsobom investície do NGEF je priamy nákup podielov listov fondu, potrebný je však určitý stupeň klientskej bonity. Minimálna výška investície je zákonom stanovená na 125-tisíc eur. 
Iný spôsob predstavuje využitie alternatívnej investičnej služby alebo investičného riešenia v podobe individuálne riadeného portfólia, kde je dostupnosť výrazne lepšia, už od výšky 10-tisíc eur. V rámci tohto riadeného portfólia tvorí významnú, ťažiskovú časť tento zelený fond a zvyšok prevažne reprezentujú realitné a peňažné fondy. Týmto spôsobom si môžu nakúpiť tento fond aj klienti so sumou od 10-tisíc eur. Výnos na tomto portfóliu je trochu nižší, okolo 7%.

Prečo je minimálna výška pri nákupe podielových listov fondu na komis 125-tisíc eur?
Je to výška stanovená zákonom v Českej republike. Výška priamej investície vyplýva zo „zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech“, pretože fond je legislatívne ukotvený v Českej republike, ktorá je otvorená tomuto typu podnikania, avšak s niektorými limitami. Jedným z limitov, je práve výška vstupnej investície. Má to svoj význam z hľadiska zacielenia na určitú skupinu investorov. Tieto fondy sú určené najmä pre veľkých hráčov. Medzi našich klientov patria banky, penzijné fondy, obchodníci s cennými papiermi, rokujeme s poisťovňami a family offices (nadácie spravujúce rodinné majetky) a 30% z celkovej veľkosti fondu bude tvoriť retail.

Aký je optimálny investičný horizont v rámci tohto fondu?
Peniaze sú vo fonde viazané iba prvých 12 mesiacov, no minimálny odporúčaný investičný horizont pre klienta sú aspoň 3 roky. Už aj za takýto krátky čas je možné získať veľmi priaznivé výnosy. Veľkou výhodu je však možnosť participovať na tejto investičnej príležitosti dlhodobo a to 10 až 15 rokov. 

Poskytuje NGEF nejaké garancie?
Investícia do NGEF v sebe zahŕňa štandardné investorské riziká ako riziko likvidity, riziko volatility a pod. Ide o regulovaný subjekt podliehajúci dohľadu regulátora a auditu, ale nevzťahuje sa naň žiadna ochrana vkladov. Zárukou je profesionalita členov investičného výboru a investičnej spoločnosti ako aj to, že fond obstaráva len overené a zmluvne zabezpečené inštalácie, ktorých odkupnú cenu stanovuje znalecký posudok. Človek, ktorý do fondu investuje teda nemusí sledovať situáciu na trhu. Môže sa spoľahnúť , že fond, vzhľadom na svoju regulu, je spravovaný zodpovedne, a že jeho peniaze pracujú presne podľa obchodných informácii zverejňovaných o fonde.

Akým spôsobom sú v rámci NGEF minimalizované investičné riziká? 
Potenciál fondu NGE prinášať stabilné 7 až 9% výnosy vyplýva zo štátom garantovaných výkupných cien zelenej energie a dlhodobých zmluvných dohôd. V každej krajine, kde má fond svoje inštalácie, je osobite nastavený legislatívny rámec upravujúci štátnu podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov, no vo všeobecnosti platí, že zmeny odkupných cien sú možné len po zásahu regulačného orgánu a po legislatívnych zmenách. Tie však musia byť čitateľné a predikovateľné, inak hrozia štátu arbitráže a žaloby. Geopolitické riziko je eliminované aj regionálnou diverzifikáciou inštalácií v SR, ČR, Rumunsku a ďalších krajinách a tiež projektovou diverzifikáciou.

Ako vyzerá portfólio NGEF? Kde všade sa nachádzajú inštalácie fondu?
Fond investuje len do inštalácii, ktoré sú zabehnuté, overené, ktoré majú zmluvne garantované odberné ceny a pôsobia v stabilnom prostredí. Z hľadiska regionálneho rozdelenia ide najmä o projekty na Slovensku, v Čechách, Rumunsku, Čiernej hore, prípadne v Bulharsku.
Pokiaľ ide o segmentovú diverzifikáciu inštalácií, našim cieľom je dosiahnuť pomer: 40% fotovoltaika, 25% biomasa, 20% vodné elektrárne a zvyšok ostatné, napríklad spaľovanie odpadu.

V čom spočíva ekologický rozmer fondu?
Do roku 2020 by sme mali až 20% energie vyrábať  z ekologických zdrojov. Na Slovensku sa celkom úspešne rozbehla výstavba fotovoltaických elektrární, no ešte stále v napĺňaní tohto záväzku zaostávame. Práve NGEF môže byť efektívnym nástrojom na podporu a urýchlenie výstavby ďalších „zelených elektrární“, keďže ponúka východisko pre developerov, ktorí tieto projekty stavajú na „kšeft“. A kupcov s potrebnou hotovosťou, pravdaže, nie je veľa.
V západnej Európe sú „zelené fondy“ veľmi populárne aj u investorov. V Rakúsku, Švajčiarku a Nemecku sú investície do týchto fondov absolútne preferované veľkými hráčmi. V Nemecku do nich investujú napríklad penzijné fondy alebo aj cirkev, ktorá tieto zelené investície nazýva „Morálne investície“. 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.