Otvárajú sa nové možnosti pre inovatívne podniky a smart mestá

Vznik ČSR sa ukázal ako dobrý projekt