Zmluvu po jej podpise adresujte katastru

Návrh na vklad má jasné pravidlá

Sedem top zmien, ktoré už platia na katastri nehnuteľností