Stavajte dom podľa nových pravidiel

Úspora energií v domácnosti závisí od realizácie opatrení