Roľník sa musí zaregistrovať na obci

Predaj parcely prebieha v troch kolách