Podle německého soudu facebook nelegálně nakládal s osobními údaji