Výška nájmu za pôdu je už určená

Podmienky vydržania sa už sprísnili

Na protiopatrenie pri podvode s pozemkom máte 30 dní

Scelenie výrazne rozhýbe trh s pôdou

Ako si môžete odkúpiť podiely pôdy

Aj dedič už môže žiadať o náhradný pozemok

Urbárnik chce podnikať v lese sám