Ako priznať príjmy z cudziny

Na odvod daní budeme pracovať 153 dní

Daň sa dá odložiť na určenom tlačive

Neprimerané obchodné ceny priťahujú daniarov

Len dva dni zostávajú na to, aby ste požiadali zamestnávateľa o zúčtovanie dane