Prvý výrok

Tretí výrok

Štvrtý výrok

Tri percentá z vašich daní pomôžu organizáciám

Až tri percentá sa dajú darovať z dane

Ako priznať príjmy z cudziny

Na odvod daní budeme pracovať 153 dní