Našou úlohou bolo udržať fabriku v chode a sprivatizovať ju