Úspora energií v domácnosti závisí od realizácie opatrení

Kroky mesta pozastavili projekt NTC Košice o štyri mesiace