Neplatia vám nájomné za pôdu? Zmluvu môžete skončiť