Pre inovatívnu ekonomiku je dôležitá podpora klastrov

Inovácie sa pohli, stále je čo dobiehať