Pre inovatívnu ekonomiku je dôležitá podpora klastrov