Nová výška maximálnej dávky v nezamestnanosti. Kto ju dostane?