Európa v globálnej hre zaostáva

Nový bod na kultúrnej mape Európy