Novú pokladnicu berte od dodávateľov s certifikátom

Stará či nová pokladnica? Rozhodne technické riešenie