Stará či nová pokladnica? Rozhodne technické riešenie