Otvárajú sa nové možnosti pre inovatívne podniky a smart mestá